Personel Alımı

T.C. Sağlık Bakanlığı Biyoistatistik ve Raporlama Yöntem ve Teknikleri Bireysel Danışman Alımı

TC. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi web sitesinde 30 Mayıs tarihinde bir duyurudu bulundu.
‘’T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK BİYOİSTATİSTİK VE RAPORLAMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DANIŞMANI İSTİHDAM DUYURUSU’’ adı altında paylaşılan duyuruda şu bilgiler mevcut;

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere Biyoistatistik ve Raporlama Yöntem ve Teknikleri bireysel danışmanlık hizmeti alınacaktır. Danışman Proje Süresince tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Son başvuru tarihi 13.06.2016 saat 18.00 olarak belirlenmiştir.

Aranan Şartlar

*Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarının İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak, 

*İstatistik veya biyoistatistik  alanında kamuda veya özel sektörde en az iki yıl deneyim sahibi olmak,

*MS Office programlarını ileri derecede bilmek,

*İstatistiksel paket programlarını kullanıyor olmak 

*Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya en az 3 yıl askerlik hizmetinden muaf olmak,

*Tercihen sağlık alanında araştırma ve analiz çalışmalarında bulunmak,

*Tercihen ÖSYM Başkanlığınca yapılan veya eşdeğeri kabul edilen yabancı dil sınavlarından İngilizce alanında son 5 yıl içerisinde en az 60 veya eşdeğeri kabul edilen bir puan almış olmak, veya ingilizce eğitim veren bir üniversiteden mezun olmak,

*Tercihen Biyoistatistik veya İstatistik alanında yüksek lisansını tamamlamış olmak.

Biyoistatistik ve Raporlama Yöntem ve Teknikleri Danışmanı aşağıdaki işleri gerçekleştirecektir:

*Çalışma konusu alana yönelik talep edilen başlıklarda literatür araştırması yapmak, raporlamak,

*ROİD Projesi kapsamında veri toplama sürecine katkı sağlamak, gerekli istatistik, analiz ve raporlama sürçlerini yürüterek, bu süreçlere ilişkin teknik destek ve danışmanlık hizmeti sağlamak,

*ROİD ve TEUD faaliyetlerinde gerekli ön hazırlık çalışmalarına katkı vermek, , veri toplama ve analiz süreçlerinde ve bunların raporlanmasında teknik destek ve danışmanlık hizmeti sağlamak,

*Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülen TEUD süreçlerine ve diğer projelere katkı vererek, yapılan araştırmaların bilimsel araştırma kuralları çerçevesinde yapılmasını sağlamak üzere görüş sunmak ve raporlamak,

*Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığı personellerine araştırma ve raporlama metodolojileri ile uzmanlık alanına göre belirlenecek diğer başlıklarda eğitim vermek,

*Yapılan çalışmaların bilimsel yayın haline dönüştürülmesi için gerekli istatistik çalışmalarını yürütmek. 

*Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığınca verilen uzmanlık alanı ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek.