Adalet Personeli

Uluslararası Hukuk Bülteni Yeni Sayısı Çıktı

Uluslararası Hukuk Bülteni Yayımlandı. Yılda iki kez yayımlanan bülten Adalet Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlandı.

Bu sayının içeriğinde Ahmet Başaran’dan Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanununun Getirdiği Yenilikler, Dünya Adalet Bakanlarının Türkiye’ye yaptığı ziyaretler ve bu ziyaretlerde konuşulanlar, Dr. Davut Yılmaz’dan Çocuğun İadesinin, Psikolojik Tehlikeye Maruz Kalacağı Gerekçesiyle Reddine Dair Hukuk Genel Kurulunun Kararının İncelemesi, Gökhan Erdoğan’dan Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizm Finansmanında Avrupa Konseyi Sözleşmesi, Çocukların Nafaka Alacaklarının Tahsili Hakkında Lahey Sözleşmesinin Kabulü yazılarına ve daha fazlasına ulaşabilirsiniz.

Uluslararası Hukuk Bülteni Hakkında

1981 senesinden bu yana düzenli olarak çıkarılmakta olan Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni [MHB] hakemli bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı hâlinde yayınlanmaktadır. MHB’de yayımlanması istenen bilimsel çalışmaların Haziran sayısı için 30 Nisan tarihine kadar, Aralık sayısı için 31 Ekim tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

MHB’ye gönderilen çalışmalar milletlerarası hukuk ve milletlerarası özel hukuk alanlarıyla ilgili olmalıdır. Bununla birlikte “Armağan” olarak çıkarılan sayılarda konu sınırlaması bulunmamaktadır.