Eğitim

MEB Yetişkin Eğitimi Projesi Toplantıları

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde bir açıklama yayımlandı. 30 Mayıs 2016 tarihinde ve ” Yetişkin Eğitimi Projesi Kapsamında Kritik Paydaşlarla Toplantılar 25-27 Mayıs 2016 –Ankara ” başlığı ile paylaşılan açıklamaya göre; 

YETİŞKİN EĞİTİMİ PROJESİ KAPSAMINDA KRİTİK PAYDAŞLARLA (BELEDİYE, STK VE AKADEMİSYEN)  KADININ EĞİTİM YOLUYLA GÜÇLENDİRİLMESİ KONULU MASA BAŞI TOPLANTILARI 25-27 Mayıs 2016 –ANKARA
 
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilip Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Yetişkin Eğitimi Projesinin amacı hayat boyu öğrenme konusunda dezavantajlı yetişkinlerin bilinç ve kültürünü arttırmak, yetişkinlerin becerilerini geliştirmek, yetişkinler için daha esnek ve kolay bir yol olan uzaktan öğrenme yöntemiyle hayat boyu öğrenme fırsatlarına erişimlerini arttırmaktır.

Uygulamalar bağlamında; kritik paydaşlarla dezavantajlı konumdaki kadınların eğitim yoluyla istihdamının arttırılması ve girişimciliğin desteklenmesine yönelik 25-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında Ankara Başkent Öğretmenevinde masa başı toplantılar gerçekleştirildi. Toplantılara Genel Müdürümüz Sayın Ali Rıza ALTUNEL, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sayın Sedat ABDULHAKİMOĞULLARI, Yetişkin Eğitimi Proje ekibi ve proje sorumluları ile belediye, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile akademisyenler katıldı. Toplantılarda kadının güçlendirilmesi ve kadın girişimciliğinin desteklenmesine ilişkin yapılan çalışmalar ile kadının iş gücüne katılımı ve istihdam temsil biçimlerine ilişkin dünyadan ve Türkiye’den veriler sunuldu. Ayrıca tüm katılımcılara EPALE projenin kısa bir tanıtımı yapıldı.

Toplantılardan ilki 25 Mayıs 2016 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya ve Kocaeli Büyükşehir Belediye temsilcileri ile yapıldı. İkinci toplantı 26 Mayıs 2016 tarihinde: Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, TESK, Türkiye Belediyeler Birliği, KADEM, Türkiye Kalkınma Vakfı, Türk-İş, Türkiye İş Kurumu, KEDV, HAKİŞ, AÇEV, KAGEM, KOSGEB, TOBB, İŞKUR ve UNICEF temsilcileri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcileri katıldı.  27 Mayıs 2016 tarihindeki toplantı ise Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Harran Üniversitesi akademisyenleri ile gerçekleştirildi. Toplantılara katılan temsilciler yaşadıkları iyi örnekleri, sahada yaşanan sorunları, çözüm önerilerini ve işbirliği yapılabilecek alanlara ilişkin görüşlerini paylaştılar.

Kamupersoneli.net / ANKARA