Personel Alımı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Avukat Alımı Yapacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 Memur alımı yapacak. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin avukat alım ilanı Devlet Pesonel Başkanlığı resmi internet sayfasından 31 Mayıs 2016 tarihinde yayımlandı. Söz konusu avukat alımı için açık pozisyon 3 olarak belirlendi.

Başvuruda Bulunabilmek için Genel Şartlar Neler?

Avukat Kadrosuna başvuruda bulunacak adayların ; 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıması

2. 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olması

3. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak, 4. Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olması gerekiyor.

Talep Edilen Bilgiler Neler?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü’nden başvuruda bulunacak adaylardan talep edilen belgeler şu şekilde açıklandı ;

1. Üniversitemiz web sitesinde yer alan Başvuru Formu’nun imzalı bilgisayar çıktısı

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3. Üç adet vesikalık fotoğraf

4. KPSS (B) sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 5. Özgeçmiş

6. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği

Son Başvuru Tarihi

Başvurular Üniversitenin Personel Daire Başkanlığı’na posta ya da şahsen yapılacak.  İlan için son başvuru tarihi 15.06.2016 olarak açıklanmıştır.