Sözleşmeli Personel Alım İlanları

Hakkari İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları Sona Eriyor

Hakkâri İl Özel İdaresi tarafından Devlet Personel Başkanlığı(DPB)’nda 16 Mayıs tarihinde sözleşmeli personel alımı ilanı yayımladı. Devlet Personel Başkanlığı’nda yer alan ilana göre Hakkâri İl Özel İdaresi kendi bünyesinde çalıştırmak üzere 5 sözleşmeli personel alacağını duyurmuştu. Başvurular 6 Haziran 2016 günü sonra erecektir.

Başvuru Şartları

1-657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen Şartları taşımak.

2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan Emeklilik ve Yaşlılık aylığı alıyor olmamak,

3-Erkek adayların askerliğiyle ilişiği bulunmamak,

4-Üniversitelerin “Unvanı ile ilgili” bölümünden mühendislik fakültesinden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.

5-Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını geçmemiş olmak,

6-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak (Sözlü sınavı kazanan adaylardan heyet sağlık raporu istenecektir.)

7-Savcılıktan alınacak ilişiği yoktur belgesiyle, taksirli suçlar veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara zimmet, ihtisas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

8-İl Özel İdaresinin görevli diğer personellerin çalışma şartlarına ve mesaisine uymayı kabul etmek.