Mevzuat

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sınav Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapıldı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’nin 1 Haziran 2016 tarihli sayısında yayımlandı. T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan Resmi Gazete’nin 1 Haziran 2016 tarihli sayısında yer alan ilgili yönetmeliğe aşağıdan göz atabilirsiniz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 22/1/2013 tarihli ve 28536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) W (çekilmiş) notu, normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin dönem başından itibaren ilk on hafta içinde, danışmanının önerisi ve dersi veren öğretim üyesinin izni ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Bir öğrenci; ön lisans/lisans programının ilk iki dönemindeki zorunlu derslerden, yükseltmek üzere aldığı derslerden, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce W notu aldığı ve not ortalamasına katılmayan derslerden çekilemez. Lisans birinci sınıf öğrencileri sadece; planlarında seçmeli ders niteliğinde yer alan serbest genel eğitim derslerinden çekilebilir. Bir öğrenciye bir dönemde çift ana dal, yan dal veya sertifika programı dersleri dâhil en çok bir ders olmak üzere; bütün ön lisans öğrenimi boyunca en çok iki dersten, bütün lisans öğrenimi boyunca en çok altı dersten danışmanın önerisi ve öğretim üyesinin izniyle çekilme izni verilebilir. Üniversite ile yurt dışındaki eğitim kurumları veya resmi kuruluşlar arasında imzalanmış olan protokoller kapsamında Üniversitede öğrenim gören değişim öğrencilerinin dersten çekilme işlemi Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğünün önerisi ve öğretim üyesinin izni ile yapılabilir. Bu durumdaki öğrenciler için W notuna ilişkin kurallar uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Resmi Gazete, Kamu Personeli Alımları, Gündemden Gelişmeler ve daha fazlası kamu haberciliğinin lider sitesi kamupersoneli.net adresinde.

Kamupersoneli.net | Ankara