Genel

Memurlar Hangi Durumlarda Memuriyetten Çıkarılır ?

Devlet memurlarının hangi hallerde devlet memurluğundan çıkarılması hakkında konu 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 98. maddesinde yer alıyor. 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 98. maddesi şöyle; 
 
İlk defa veya yeniden atanan memurlar göreve geç başlamaları durumunda görevden ihraç edilirler. Bu memurlar bir yıl süre içerisinde tekrar memuriyete alınmazlar.  
 
Memurların adaylık süreleri içerisinde aday eğitimi görürken, aldığı eğitimlerin birinden başarısız olmak. Adaylık süresi içerisinde tasnif edilmeyen hal ve hareketlerde bulunmak, adaylık süresi içerisinde devamsızlık yapmak. Bu sebepler memuriyet ile ilişkiniz kesilmesine sebeptir. 
 
Naklen başka bir yere atanan memurlar, yeni görevine başlama tarihi içerisinde görevine başlamadı ise bu memurlara aylık verilmeme şartı ile göreve başlaması için 10 gün ilave süre tanınır. Bu durumda ise görevine başlamayanlar memuriyetten ihraç edileceklerdir.  
 
Memuriyete girişte herhangi bir şartı taşımadığı daha sonradan anlaşılan memur aniden görevinden alınır. Bu durumda görevden alınan memur personel ise 6 ay geçmeden ve gerekli nitelikleri yerine getirmeden göreve geri alınamazlar.  
 
Bazı memurlar bilgilerinin tazelemek ve yeni bilgi öğrenmek için yurtdışına gönderilir ve bu süre içerisinde izinli sayılırlar. Bu memur personeller kendilerine tanınan zaman içerisinde görevlerine başlamazlar ise memuriyetten çekilmiş sayılırlar. Bu durumda olan memur personeller bir yıl geçemeden yeniden memuriyete alınamazlar.  
 
İzinleri olamadan veya izin belgeleri çalıştıkları kurumlar tarafından kabul edilmeyen memurlar 10 gün süre içerisinde görevlerine gelmezler ise memuriyetten çekilmiş sayılacaklardır.  
 
Kamupersoneli.net