Sınavlar

2016 PYBS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tercih İşlemleri Ne Zaman Başlayacak?

Devlet Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? PYBS heyecanı 21 Mayıs 2016 günü yaşanmıştı.


PYBS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2016 PYBS Sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Temmuz 2016 Cuma günü açıklanacağı duyuruldu.

Tercih İşlemleri Ne Zaman Başlayacak?

2016 PYBS sonuçları açıklandıktan sonra sınavda başarılı olan adayların; Parasız Yatılılık veya Bursluluğa yerleştirilmelerinin yapılması için tercih işlemleri 1-14 Ağustos 2016 tarihleri arasında okul müdürlüklerinde yapılacaktır.
Parasız yatılılığa geçmeye hak kazanan öğrenciler kazandıkları okula verilen süre içinde kayıt yaptırmazlarsa parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş yapamazlar. Parasız yatılı olarak öğrenim gören öğrencilere ayrıca burs verilmez.

Sınavı Geçersiz Sayılacak Öğrenciler

# Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
# Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması, zarar görmüş olması ya da cevap kâğıdının çıkmaması,
# Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,
# Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,
# Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
# Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler, sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi kaynaklar ile defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında öğrencinin yanında bulundurması,
# Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,
# Öğrencinin salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilmesi,
# Sınava girdiği hâlde, işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,
# Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak; teslim etmemek ve benzeri), durumlarında “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi” nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için, salon görevlilerince hazırlanan tutanaklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınav sonuçları ve tercih işlemleri başlar başlamaz haberdar olmak için kamupersoneli.net android uygulamasını cep telefonunuza indirerek anında bildirim alabilirsiniz.

Kamupersoneli.net  | Ankara