Ekonomi

Kıdem Tazminatlarında Brezilya Modeli İçin Çalışmalar Başladı

Kıdem tazminatlarına Brezilya ve Avusturya modellerinden birinin getirilmesi için çalışmalara başlanıldı.

Kıdem Tazminatı Sisteminde Değişiklik İçin Düğmeye Basıldı

Sistemde değişiklik için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanları başka ülkeleri ziyarete gidip hali hazırda o ülkelerde bulunan kıdem tazminatı modellerini incelemeye başladı. Çeşitli ülkelere ziyaretde bulunan uzmanların gündeminde ise Avusturya ve Brezilya’da işletilen sistem bulunuyor. Söz konusu iki ülkede de patronlar çalışan personelin ücretinin belirli bir kısmını her ay personel için açılmış bir hesaba yatırıyor. Personel için açılan kıdem hesabına aktarılan paralar zaman içerisinde birikiyor ve sistem tıkır tıkır işliyor. Kıdem tazminatlarında yapılacak değişiklik için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanları araştırmalara hız verdi. Araştırmalar doğrultusunda çeşitli akademisyenlerin fikirler alınıyor, yurt dışı seyahetler ile örnek bir model aranıyor. Şimdiye kadar yapılan araştırmalar ve sistemin işlenilirliği bakımından ön plana çıkan modeller ise Brezilya ve Avusturya’daki modeller oldu.

Kıdem Tazminatı Değerlendirme Toplantısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn Süleyman Soylu‘da daha önce bu konudaki çalışmalara hız verildiğini ve Bakanlık olarak sık sık akademisyenlerin görüşünün alındığını dile getirmişti. Akdemisyenlerle geçen ay bir toplantı yapılmıştı. Kıdem tazminatı değerlendirme toplantısının yenisinin bu ay (mart 2016) içerisinde gerçekleşecebileceği söyleniyor.

Brezilya Kıdem Tazminatı Modeli

Brezilya modelinde iş verenler Brezilya’da yürürlükte olan Garanti Fonu Kanunu kapsamında çalıştırdıkları her personel için , personelin aylık maaşının yüzde %8’ini Brezilya Federal Tasarruf Bankası’nda açılan hesaba yatırıyor . Bu bir kanuni yükümlülük olduğu için herhangi bir aksaklık söz konusu olmuyor. Banka hesaplarında nbiriken paranın personel tarafından çekilebilmesi için yapılan sözleşmelerin sona ermesi, işçinin emekli olması, işçinin gayrimenkul edinmesi, işçi’nin ölümü ya da işveren kişinin ölümü ya da işçi’nin bakmakla yükümlü olduğu kişilerder birisinin ölümcül olarak nitelendirilen bir hastalığa yakalanması (AIDS, Kanser) gerekiyor.  

Avusturya Kıdem Tazminatı Modeli

Kıdem tazminatı konusunda sistemi takır takır işleten bir diğer ülke ise Avusturya. Avusturya’da uygulanan kıdem tazminatı sistemi , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baknalığı uzmanları tarafından incelenen modellerin başında geliyor. Avusturya’da 2003 yılında yürürlüğe giren sistem brezilya modeline benzerlik gösteriyor. İşverenler işçiler için ödedikleri brüt ücretin belirli bir kısmını (%1.53) kendi seçtikleri bir kıdem tazminatı hesabına aktarıyor. Kıdem tazminatı hesabında biriken paranın işçi tarafından çekilebilmesi için sistem iki şart arıyor bunlardan birisi “işçi adına 3 sene boyunca primin yatırılmış olması” diğeri ise “yapılan iş sözleşmesinin işçi tarafından kendi isteği ve iradesiyle feshedilmesi” olarak belirlenmiş. Hesapta biriken parayı işçinin çekebilmesi için başka yollarda bulunuyor işçi kendi işini kurar ve işten çıkarsa işten çıktıktan 5 yıl sonra biriken parayı alabiliyor.

Kamupersoneli.net