Gündem

Türkiye İlaç Sektöründe Gelişiyor

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Başkanı Nezih Barut İlaç Sektörü İçin ” 2023 hedeflerine destek verecek öncelikli sektörlerden” dedi

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Başkanı Nezih Barut “Geçtiğimiz yıllardan bu yana sektörümüzü darboğaza sürükleyen uygulamaların son dönemde aşamalı olarak iyileştirilmesine yönelik adımlar, hiç şüphe yok ki ülkemizin daha güçlü bir ilaç üreticisi ve ihracatçı olmasının önünü açacaktır” diyerek düşüncelerini aktarmıştır.

Nezih Barut, yazılı açıklamasında, ilaç endüstrisinde son dönemde yapılan kamu düzenlemelerinin önemli rol teşkil etmek ve Türk ilaç endüstrisinin dünyada daha güçlü bir yerde olacağına inandıklarını açıkladı.

Yerli üretimin artmasına yönelik kamu politikalarının uygulanmaya başlanmasının, yurt içindeki üretim kapasitesine ve sektördeki istihdama önemli katkı sağlayacağını ifade eden Nezih Barut, bununla birlikte Ar-Ge ve stratejik öncelikli alanlarda verilen teşvikler sayesinde yeni yatırımların arttığını ve Türk ilaç endüstrisinin daha da güçlendiğini düşüncesini açıkladı.

Nezih Barut açıklamalarına şu sözleriyle devam etti :

“Son olarak, geçtiğimiz yıllardan bu yana sektörümüzü darboğaza sürükleyen uygulamaların son dönemde aşamalı olarak iyileştirilmesine yönelik adımlar, hiç şüphe yok ki ülkemizin daha güçlü bir ilaç üreticisi ve ihracatçı olmasının önünü açacaktır. Hükümetimizin 2016 yılı eylem planında yer alan ‘stratejik ve yerli ilaçların geri ödeme, fiyatlandırma ve ruhsatlandırma süreçlerini iyileştirme’ başlığı altında gerçekleştirilen çalışmaları takdirle takip ediyoruz.

Türkiye ilaç endüstrisi, devletimizin de desteğiyle dünyanın önde gelen ilaç üreticilerinden ve ihracatçılarından birisi olma yolunda yoğun çaba göstermektedir. Bugün, aralarında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği üyelerinin de yer aldığı 160 ülkeye ürün satan Türkiye ilaç endüstrisinin ihracatı son 5 senede önemli bir artış göstermiştir. 2010-2015 döneminde yüzde 53,4 artarak Türkiye toplam ihracatından iki kat daha fazla büyüme gösteren ilaç ihracatımız, ülkemizin cari açığının azalmasına önemli katkı sağlamıştır.”

-“Endüstrimiz, 2023 hedeflerine destek verecek öncelikli sektörlerden” diyerek düşüncelerini belirtti.

Türk ilaç endüstrinin, sahip olduğu performansı ve gücüyle Türkiye’nin 2023 hedeflerine katkı sağlayacak öncelikli sektörlerden biri olduğuna dikkatleri çeken  İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Başkanı Nezih Barut son olarak “İlaç sanayimizin gelişimine ve dönüşümüne ışık tutacak, ihtiyaç duyulan yapısal reformu gerçekleştirecek politikaları hayata geçiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve hükümetimize, gösterdikleri dirayetli yaklaşım ve sanayimize verdikleri stratejik destek için teşekkürlerimizi sunuyoruz” diyerek açıklamasını bitirdi.