Kamu Personelleri

TCDD 356 İşçi Alımında Yeni Gelişme! Yedek Aday Yerleştirme Duyurusu Yayımlandı!

TCDD 356 işçi alımında yeni gelişme.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından açıklanan detaylara göre 356 işçi alımı sözlü sınavına katılacak adayların belirlenmesi adına düzenlenen kura töreninde adı çıkan ancak daha sonra evrak teslim etmeyen ve şartlara uygun olmadığı için başvuruları kabul edilmeyen adayların haklarını kaybettiği açıklandı.

Bu kapsamda 356 işçi alımında yedek olarak belirlenen adayların evrak teslimine çağırıldığı duyuruldu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından açıklanan duyuruda ise;

“Teşekkülümüz işyerlerine alınacak 356 işçi için sözlü sınavına katılacakların belirlenmesi amacıyla, 25.04.2019 tarihinde Noter huzurunda yapılan kura çekiminde asıl olarak belirlenen adaylardan evrak teslimine gelmeyen ve istenilen şartları taşımadığı için başvurusu kabul edilmeyenlerin yerine, YEDEK olarak belirlenen adayların evrak teslimi için çağrılması” ifadelerine yer verildi.

TCDD 356 İşçi Alımında Yeni Gelişme! Yedek Aday Yerleştirme Duyurusu Yayımlandı!

RESMİ DUYURU

TCDD tarafından yayımlanan resmi duyuruda ise;

Dursunbey 753 Yol Bakım Şefliğine başvuru yapan adaylardan C sınıfı, (C sınıfı ehliyetini yenileyenler için M,B1,B,D1,C1,C ve F sınıfı), sürücü belgesi istenmektedir. Başvuru yapan kişiler söz konusu belgelerin fotokopisini getirecektir. 

İŞKUR da 4900864, 4901040 ve 4901155 istem numarası ile ilan edilip, İzmir Liman İşletme Müdürlüğüne Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) (Mekanik Vasıta Operatörü) olarak alınacak adaylardan aşağıda belirtilen belgelerden birine sahip olması gerekmektedir. 

a) Eski sürücü belgesi olanlar için “D “Sınıfı (Çekici) Yeni sürücü belgesi olanlar için “CE” Sınıfı (Kamyon ve Çekici) 

b) Eski Sürücü belgesi “G” Sınıfı olanların  (İş Makinesi) belgesine işletilmiş “Forklift” veya “Vinç”  iş makinaları. 

c) Yeni Sürücü Belgesi “G” Sınıfı olup, sürücü belgesinin arka yüzünün 12. satırında aşağıda belirtilen  kod numaralarından biri bulunacaktır. 

1) 105.06 Forklift, 

2) 105.08 Mobil Rıhtım Vinci, 

3) 105.10 Vinç (Lastik tekerlekli), 

4) 105.17 Terminal Traktör, 

5) 105.19 Konteyner Saha Köprü Vinci, 

6) 105.20 Konteyner Rıhtım Köprü Vinci, 

7) 105.22 Dolu Konteyner Makinesi, 

7) 105.22 Dolu Konteyner Makinesi, 

8) 105.23 Boş Konteyner Makinesi, 

9) 105.31 Mobil Vinçi,  

ç) MYK  Belgesi olanların ise 

1) 17UY0268-3 Liman RTG Operatör Belgesi, 

2) 17UY0269-3 Liman SSG Operatör Belgesi, 

3) 12UY0061-3 Mobil Vinç Operatör (MHC, Sahil ve Gemi Vinci) belgelerinden en az birine sahip olması gerekmektedir. Başvuru yapan kişiler söz konusu belgelerin fotokopisini getirecektir. 

TCDD 356 İşçi Alımında Yeni Gelişme! Yedek Aday Yerleştirme Duyurusu Yayımlandı!

Tren Teşkil İşçiliği için yapılacak sözlü sınavda adaylar sınav kurul üyelerince; mesleki bilgi ve becerilere ilişkin konularda değerlendirilecektir. Beceri alanında 50 puan üzerinden, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili her soru 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. Mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemeleri 2 soru ve teknik konulardan 2 soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Adayın başarı puanı sözlü sınavında almış olduğu puandır. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek belirlenecektir. 

Diğer sanat kolları için yapılacak sözlü sınavda adaylar sınav kurul üyelerince; özgüvenlerinin 10 puan, yazılı iletişimlerinin 10 puan, sözlü iletişimlerinin 10 puan, gözlemstres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili her soru 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. Mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemeleri 2 soru ve teknik konulardan 2 soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Adayın başarı puanı sözlü sınavında almış olduğu puandır. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek belirlenecektir. 

Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olup, işe başlatılacaklardan, 

Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden tarama testi yaptırılması istenecektir. (Tarama testi alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek amacıyla yapılan testtir).

Tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunda “Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışır” ibaresi bulunacaktır.

Ayrıca, Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihara testi yapılmış), İşitme Muayenesi (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) belirtilmiş olacak ve görme/işitme değerlendirme sonuçları sağlık kurulu raporuna eklenmiş olacaktır. – Sözlü sınavını asıl kazananlardan isten Sağlık Kurulu

Raporunda “Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışır” ibaresi bulunacaktır. 

TCDD 356 İşçi Alımında Yeni Gelişme! Yedek Aday Yerleştirme Duyurusu Yayımlandı!

Sağlık Kurulu Raporlarına görme/işitme muayeneleri hakkında istenilen değerlendirme sonuçları eklenecektir.  

TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince grup tespiti ve psikoteknik değerlendirmesi yapılacak olan tren teşkil işçiliği, demiryolu yol yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü ve liman vinç operatörü (RTG ve SSG) (mekanik vasıta operatörü)  sanat kollarında işe alınacakların, almış oldukları Sağlık Kurulu Raporu grup belirleyicileri tarafından değerlendirilecektir.

Grubu uygun olanlar, psikoteknik değerlendirmesine gönderilecektir. Grubu uygun olmayanların işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek çağrılacaktır.  Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli görülenlerin ataması yapılacaktır. Yetersiz görülenler ise bir ay içerisinde ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci kez de yetersiz görülenlerin işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek çağrılacaktır. 

İŞKUR’da ortaöğrenim düzeyinde ilan edilen işgücü talebi kapsamında işe başlayıp, işe başladıktan sonra söz konusu işgücü talebinin İŞKUR’da ilan edildiği son başvuru tarihi itibariyle ön lisans veya lisans mezunu olduğu tespit edilenlerin iş sözleşmeleri, 4857 sayılı İş Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince fesh edilecektir. 

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerinin 16. maddesi gereğince tebliğ olunur.