Genel

2019 memurun yıllık izni kaç gün? Resmi tatiller yıllık izne dahil mi? Kullanılmayan yıllık izin ödemeye çevrilebilir mi?

Yıllık izin 2019 süreleri birçok insan tarafından araştırılmaya başlandı. Yıllık izin genellikle ülkemizde yaz tatili amacıyla kullanıloıyor. Özellikle memurlar yıllık izin süreleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

Türkiye’de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na bağlı olarak kamu kurumlarında milyonlarca memur çalışıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Çalışma şartları ve dinlenme hakkı” başlıklı 50’nci maddesinde; “Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir” hükmü yer alıyor. Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre cumartesi ve pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenmiş.

Yıllık izin 2019 süreleri ne kadar?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ‘yıllık izin” başlıklı 102’nci maddesinde; memurlarının izin süresi, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dahil) olanlar için 20  gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için 30 gün olarak düzenlenmiş. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebiliyor.

Yıllık izin nasıl kullanılır?

Yıllık izinler  amirin uygun bulacağı zamanlarda,toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. 

Kullanılmayan yıllık izin yanar mı?

Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebiliyor. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları ise yanıyor.

ÖRNEK;10 yıldan fazla hizmeti olan bir memur, 2017 yılında kullanamadığı 15 gün, 2018 yılına ilişkin 30 gün olmak üzere toplam 45 gün olan 2017-2018 yılları izninin 20 gününü kullanmış ancak 25 gününü kullanamamış ise kullanamadığı izin 2018 yılına ait olduğundan kalan 25 günlük izni, 2019 yılı içinde kullanabilecektir. Bununla beraber, 45 gün olan 2017-2018  yılları izninin, 10 gününü kullanıp, 35 gününü kullanamaması halinde, 2018 yılına ait izin süresi 30 gün, 2017 yılına ait izin süresi ise 5 gün olduğundan 2017 yılına ait 5 günlük izin 2019 yılına devretmeyecek, 2019 yılında sadece 2018 yılına ait 30 günlük izin devredecek ve ilgili 2019 yılında toplam 60 gün izin kullanabilecektir.

Öğretmenlerin yıllık izni

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılıyorlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmiyor.Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.

Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir. Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.

Resmi tatiller yıllık izne dahil mi?

Yıllık izin süreleri içerisinde kalan cumartesi ve pazar günleri yıllık izne dahildir. Yıllık iznin başlangıcı ve sonuna denk gelen cumartesi ve pazar günleri ise izne dahil değil.  Yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen ulusal bayram, genel tatil günleri ile idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil değildir. Yıllık izin verildikten sonra idari izinli sayılan sürelerin yıllık izin süreleri içerisinde kalması ve mesai günlerine denk gelmesi halinde ise bu sürelerin yıllık izin süresinden düşülmesi ve daha sonra amir tarafından uygun görülen zamanlarda kullandırılması gerekiyor. 

2019 memurun yıllık izni kaç gün? Resmi tatiller yıllık izne dahil mi? Kullanılmayan yıllık izin ödemeye çevrilebilir mi?

İstifa eden memurun yıllık izni yok

İstifa edip bir sonraki yıl tekrar memurluğa atanan kişi 

önceki yıldan bir gün dahi fiilen çalışmış olması halinde yıllık izni hak etmiş sayılıyor.

7 günden az izin kullandırılır mı?

Yıllık iznin kullanılma süresini sınırlamasına ilişkin bir düzenleme 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer almıyor. Bu nedenle memurun izni kısıtlanamaz.

2019 memurun yıllık izni kaç gün? Resmi tatiller yıllık izne dahil mi? Kullanılmayan yıllık izin ödemeye çevrilebilir mi?

Çalışılmayan yıl yıllık izin yok

Yüksek lisans öğrenimi amacıyla yurt dışına gönderilen ve bir tam yılını yurt dışında geçiren memurların fiilen çalışmadıkları yıl için yıllık izin haklarının bulunmuyor. Memurlar öğrenim sürelerinin sona ermesi ile döndükleri kurumlarında, görevlerine başladıkları cari yıl içinde fiilen çalışmış olmaları kaydıyla o yıla ait yıllık izinlerini kullanmaları mümkün 

Memurun yol izni

Memurun yıllık izinlerini tek seferde veya parça parça kullanması halinde de bir yıl boyunca kullanabileceği yol izninin toplam süresinin gidiş için 2 gün ve dönüş için 2 gün olmak üzere toplam 4 gündür.  Memurlar yıl içinde gerek bir defada gerekse parçalı olarak yıllık izinlerini kullanırken gidiş ve dönüş için kullanabileceği ikişer günlük yol izninin bir defada gidiş için iki gün ve dönüş için iki gün toplam dört gün olarak kullanılabileceği gibi ilk alınan yıllık izinde gidiş ve dönüş için birer gün daha sonra alınan yıllık izinde gidiş ve dönüş için birer gün veya sadece gidişte ya da dönüşte ikişer gün gibi farklı alternatiflerin kullanılması yıllık izinleri kullandıran amirlerin takdirindedir.

Yıllık izin paraya çevrilebilir mi?

Memurlarda kullanılmayan izinlerin parasının ödenmesi uygulaması da bulunmuyor. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir