Akademik Personel Alım İlanları

Balıkesir Üniversitesi 19 kamu personeli alımı için yeni ilan yayınlandı! Akademik personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından yayınlanan kamu personeli alım ilanlarına göre; Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yeni akademik personeli alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan alım ilanına göre Balıkesir Üniversitesi başta Tıp Fakültesi, Temel İslam Bil.Böl. Kuranı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı, Hemşirelik Bölümü Hemşirelikte Yönetim ABD, Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Prog. Klinik Öncesi Bil.Böl. Veterinerlik Farmakolojisi ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Antrenörlük Eğitimi ABD, Beden Eğit. ve Spor Eğit.Böl. Beden Eğit. ve Spor Eğt.ABD. Mimarlık Bölümü/ Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Psikoloji Bölümü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı, İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik ABD ve Makine Mühendisliği Bölümü, Mekanik ABD’na olmak üzere toplamda 16 farklı Ana Bilim Dalına (ABD) Prof., Doçent ve Öğretim görevlisi statülerinde 19 akademik personel alımı yapılacağı bildirildi.

Kamu personeli alımları başlamış olup, başvurular 24 Haziran 2019 mesai bitimine kadar devam etmektedir. Peki Balıkesir Üniversitesi Personel alımı başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? İşte yanıtı…

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan resmi akademik personeli alım ilanı şöyle;

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR:
1- 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
4- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.

SINAV TAKVİMİ:
İlan Yayım Tarihi : 12.06.2019
Başvuru Başlangıç Tarihi : 12.06.2019
Son Başvuru Tarihi : 26.06.2019
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 05.07.2019
Giriş Sınavı Tarihi : 09.07.2019
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama : 12.07.2019
Sonuçların İlan edileceği İnternet Sitesi : personel.balıkesir.edu.tr

BAŞVURDA İSTENEN BELGELER:
1- Başvuru Formu
2- ALES Sonuç Belgesi (Sonuç Kontrol Kodlu)
3- Özgeçmiş
4- Mezuniyet Belgesi yada Diploma örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
5- Lisans Transkripti
6- Lisansüstü eğitim gördüğüne ilişkin öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adaylar için)
7- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)
8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9- Fotoğraf (1 adet)
10- Çalışmışlığına Dair Belge + SGK yazısı yada resmi onaylı hizmet cetveli
11- Bilimsel Yayınlar (Varsa)

MUAFİYET:
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

AÇIKLAMALAR:
1- Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar bu ilanın ilgili birimlerine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
2- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
3- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir