Akademik Personel Alım İlanları

Çukurova Üniversitesi 33 kamu personeli alımı için yeni ilan yayınlandı! Akademik personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından yayınlanan kamu personeli alım ilanlarına göre; Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yeni akademik personeli alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan alım ilanına göre Çukurova Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları birimine, Tıp Eğitimi, Radyoloji, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Onkoloji Bilim Dalı), Aile Hekimliği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Romatoloji), İç Hastalıkları (Endokrin), Ortopedi ve Travmatoloji, Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp Damar Cerrahisi, Pedodonti, Protetik Diş Tedavisi, Endodonti, Temel İslam Bilimleri, Hemşirelik, Müzik, Sahne Sanatları, Yabancı Diller Y.O., Makine ve Metal Teknolojileri, Sağlık Bakım Hizmetleri, Dişçilik Hizmet., Mülkiyet Koruma ve Güvenlik, Ekonometri ve Özel Hukuk Ana Bilim Dallarında Prof., Doçent ve Öğretim görevlisi statülerinde 33 akademik personel alımı yapılacağı bildirildi.

Kamu personeli alımları başlamış olup, başvurular 26 Haziran 2019 mesai bitimine kadar devam etmektedir. Peki Çukurova Üniversitesi Personel alımı başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? İşte yanıtı…

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan resmi akademik personeli alım ilanı şöyle;

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi (ders verecek/uygulamalı birim) ve araştırma görevlisi alınacaktır.
SINAV TAKVİMİ
İlan Tarihi : 12.06.2019
Son Başvuru Tarihi : 26.06.2019
Ön Değerlendirme : 28.06.2019
Sınav Giriş Tarihi : 02.07.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 04.07.2019
Başvuru Şekli : Şahsen veya posta
Sonuçların İlan Edileceği
İnternet Adresi : www.cu.edu.tr
Başvuru Yeri : İlan edilen kadro biriminin Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlükleri (Rektörlük kadrosu için Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı)

GENEL ŞARTLAR
 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Uluslararası İlişkiler ile ilgili uygulamalı birimlerde ve Yabancı Diler Yüksekokulunda ders verecek öğretim görevlisi kadro ilanlarına başvuran adaylardan sunduğu dil belgelerinde ise en az 80 puan almış olması gerekir.
4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.
5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
6- ALES puan türünün hesaplanmasında, atama yapılacak kadroya ilişkin puan türü dikkate alınacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR
 

1- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
2- Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
3- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim Kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
• Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.
• 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrencilerin 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
• Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

MUAFİYET
*Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
**Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İLANLARDA İSTENİLEN BELGELER
1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan Birim/Bölüm/Anabilim Dalı, unvan ve adayın iletişim bilgileri(adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.)
2- Özgeçmiş,
3- 2 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

Öğretim Görevlisi (ders verecek)= 12
Öğretim Görevlisi (uygulamalı birim)= 19
Araştırma Görevlisi (2547 Say.Kan.50/d)= 2

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir