Akademik Personel Alım İlanları

Aksaray Üniversitesi 05 Temmuz!a kadar 79 kamu personeli alımı için yeni ilan yayınlandı!

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından yayınlanan kamu personeli alım ilanlarına göre; Aksaray Üniversitesi akademik personeli alımı yapacaktır. Yayınlanan alım ilanına göre Aksaray Üniversitesi mühendislik ve tıp fakültesi başta olmak üzere 12 farklı birime Prof., Doçent ve Öğretim görevlisi statülerinde 79 akademik personel alımı yapılacağı bildirildi. Başvurular 21 Haziranda başlamış olup, 05 Temmuz 2019 tarihinde sona ermektedir.

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan resmi akademik personel alımı ilanı şöyle;

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartlar ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması zorunludur. Adayların Yönergede belirlenen koşulları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlayıp sağlayamadıkları “Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonları”nca incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilenlerin müracaatları kabul edilecektir.
Adaylar, aynı web sayfasında yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberi”ne göre düzenleyecekleri;
1) Profesör kadroları için adayların başvuracakları anabilim dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD veya USB ortamında Rektörlüğe,
2) Doçent kadroları için adayların başvuracakları anabilim dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışmaları ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB ekleyerek Rektörlüğe,
3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dil puanlarını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doktora belgesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
4) Başvurular, Resmi Gazete de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan Hakkında Daha Fazla Bilgi Alabilmek İçin Lütfen Burayı Tıklayınız>

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir