Gündem

PTT ile Kamu Personel Seçimi Toplantısı Yapıldı

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ( PTT ) ile Kamu Personeli Seçimi hakkında toplantı yapıldı.

Devlet Personel Başkanlığı yapmış olduğu açıklama içerisinde “kamu personelinin hizmete alınmasında adaleti ve liyakati sağlayacak usul ve esasları belirlemek” görevi ile ilgili  araştırma ve geliştirme çalışmalarının devam ettiği ve devam edeceğini dile getirdi. 

Kamu personelleri için hizmete alınmaları kamu kurumları tarafından uygulanmaya devam eden yöntemler için inceleme işlemleri yapılarak sonrasında sistem analizlerinin yapılması ve merkezi yapılan sınavlar , merkezi yerleştirme ve kurumsal yerleştirme durumunda karşı karşıya kalınan problemlerin tespit edilmesi amacı ile ve kurumlar ile bir işbirliği içerisinde çözüm için farklı yollar geliştirilmesi ile ilgili : 

kamu kurum ve kuruluşlarının bulunduğu merkez ve taşra teşkilatlarında alanlarında görevlerini devam ettiren orta kademe yöneticiler ve üst kademe yöneticiler ile beraber yüz yüze görüşme yapılmış olup ve odak grup toplantıları yürütülmesi ile ilgili  planlanma yapılmıştır, bu doğrultuya göre 16 Mart 2016 Çarşamba gününde Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT ) Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımda bulunması ile beraberinde bir toplantı yapıldığı açıklanmıştır.  Toplantının konusu olarak :

* Kamu personeli seçimi ile  stratejiler konuşulmuştur ,
* Kamu personeli seçimi süreci  içerisinde karşılaşılan problemler ve karşılaşılan problemlerin giderilmesi ile ilgili nasıl önlemler alınması konusunda görüşme yapılarak , değerlendirme sağlanmıştır. 

Kamupersoneli.net