Kamu Personeli Alım İlanları

Sayıştay Başkanlığı, İŞKUR aracılığı ile 12 Temmuz’a kadar daimi işçi alımı yapacaktır!

Sayıştay Başkanlığı’na bugünden itibaren 12 daimi işçi alımı yapılacaktır. Başvurular 08 Temmuz ile 12 Temmuz 2019 tarihleri arasında İŞKUR aracılığı ile yapılacak olup, işçi alımı ile ilgili tüm detaylar ilan içeriğinde belirtilmiştir.

İŞKUR aracılığı ile yapılacak olan işçi alımına yönelik Sayıştay’dan yapılan resmi açıklama şöyle;

Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı iş kanununun 30. Maddesi ile kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik ve kamu kurum ve kuruluşlarına eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların, işçi olarak alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi alım çizelgesinde gösterilen kadrolara engelli ve eski hükümlü işçi alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

Bir engelli ve eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve 2527 sayılı kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı devlet memurları kanununun 48 maddesinin 1. fıkrasının A bendi ne göre

 1. Türk vatandaşı olmak
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 3. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak şartlarını taşımak.
 4. İki affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 5. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarda yer alan şartları taşımak.
 6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
 7. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emeklilik yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak
 8. Sürekli işçi alım çizelgesinde yer alan kadrolardaki talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacağından, ilan tarihi itibariyle Ankara’da ikamet etmek.
 9. Ölçme seçme ve yerleştirme merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS/EKPSS sınavına girmiş olmak
 10. 2018 yılı kamu personeli seçme sınavı (KPSS) engelli kamu personeli seçme sınavı EKPSS de başarılı olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelikli olanlar işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
 11. Yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak

ÖZEL ŞARTLAR

 1. Adayların sürekli işçi alım çizelgesinde yer alan kadrolardan sadece birine başvurması
 2. Adayların sürekli işçi alım çizelgesi ve eklerinde başvuru yaptıkları işçi kadrosu için belirlenen şartları taşıması
 3. Engelli kadrosuna başvuran adayların engelli sağlık kurulu raporunun en az %40 oranında bulunması
 4. Eski hükümlü ve Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adayların kamu kurum ve kuruluşlarına eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların işçi olarak alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 4. Maddesinin 1. Fıkrasının a ve ğ bentlerinde yer aldığı şekilde durumlarını belgelendirmesi gerekmektedir

BAŞVURU ŞEKLİ YERİ VE TARİHİ

 1. Başvurular İŞKUR internet sitesinden 8 Temmuz ile 12 Temmuz 2019 tarihleri arasında, İŞKUR Ankara İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapılacaktır.
 2. Sözlü sınav yerleştirme ve sonuçların duyurulması İŞKUR tarafından, Sayıştay Başkanlığına gönderilen nihai listede asıl olarak belirlenen adaylar, Sayıştay Başkanlığı tarafından sözlü sınava alınacaktır
 3. Adaylar sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden genel kültür ve genel yetenek seviyeleri ile iletişim becerileri üzerinden toplamda 50 puan ve başvuruları kadroya ilişkin mesleki bilgi ve becerilere yürütmekle yükümlü olacakları vazifeleri deki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak da toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilecektir. Ayrıca şoför pozisyonu için uygulama sınavı da yapılacaktır.
 4. Sözlü ve uygulama sınavına girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sözlü sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 5. Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlamak üzere sürekli işçi alım çizelgesinde ilan edilen kadro sayısı kadar asil ve yeterli sayıda yedek aday belirlenecektir.
 6. Atama için niteliklere sahip olmayan adaylar ile gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların atamaları yapılmayacak atamaları yapılmış olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.
 7. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan ve atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılmayanlarının yerine yedek Listenin ilk sırasında ki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
 8. Ataması yapılan işçiler için 2 aylık deneme süresi uygulanacaktır iş sözleşmesi Sayıştay Başkanlığı tarafından deneme süresi içinde bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilecektir.
 9. Sözlü sınavın tarihi saati ve yeri sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü sınav sonucuna asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Sayıştay Başkanlığı resmi ve internet sitesinde ilgililere duyurulacaktır.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılması gerekmemektedir.

Sözlü Sınav İçin Müracaat Edenlerden İstenilen Belgeler

 1. 2018 yılı KPSS/EKPSS sonuç belgesi
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi
 3. Diploma Aslı veya fotokopisi
 4. Engelli sağlık kurulu raporu (engelliler için)
 5. Eski hükümlü Belgesi (eski hükümlüler için)
 6. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar için durumlarını gösterir sağlık raporu ve belgeler.

İletişim Bilgileri

Sayıştay Başkanlığı İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı işçi ilişkileri Müdürlüğü

Adres: İnönü Bulvarı No 45 06520 Balgat Çankaya Ankara telefon numarası 0312 295 41 32

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Özür lü kura çekimi olacakmi nezaman yapılacak nezaman tercih yapacam nasıl yapacağız bana haber veriniz

 2. Özür lü kura çekimi olacakmi nezaman yapılacak nezaman tercih yapacam nasıl yapacağız bana haber veriniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir