Öğretmen

MEB Sınav Görevlendirmelerinde Öncelik Nedenleri

Milli Eğitim Bakanlığı sınav görevlendirmelerinde bazı kriterler koymuştur. Milli Eğitim Bakanlığı Görevlendirme kriterleri şunlardır; 
 
* Sınavlarda yapılacak görevlendirmeler puanı en düşük öğretmenlerden başlanarak yapılmaktadır.  
 
* Puan hesaplaması şu şekilde yapılmaktadır; Sınavda görev alan öğretmenin aldığı ücretin sınavın maksimum süresine bölümünün 100 ile çarpımıdır. Örnek verecek olursak; bir sınavda görev alan öğretmen, sınavın süresi 60 dakika sınav ücreti 110 Türk Lirasıdır. Bu sınavda görev almış olan bir öğretmenin puan hesaplaması 110/60*100= 183 puan şeklindedir.  
 
* Görevlendirilme esnasında puanlar hesaplandığında iki öğretmenin puanları aynı ise bu öğretmenler arasında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası küçük olan öğretmene öncelikli görev verilecektir.  
 
* Modül üzerinden yerleştirmesi yapılan öğretmenlere yerleştirme bilgileri mesaj olarak gidecektir. Bu mesaj geldikten maksimum 2 gün içerisinde öğretmenden görevi onaylaması istenecektir.  
 
Bu bağlamda görevi 2 gün içerisinde onaylamayan öğretmenlerin yerine yeni bir görevlendirme yapılacak ve yeni görevlendirilen öğretmene bir yerleştirme bilgisi içeren bilgilendirme mesajı gönderilecektir. Mesaj gönderilen öğretmenden ise yine 2 gün içerisinde görevi onaylaması istenecektir.  
 
Son aşamalarda halen sınavlarda görevlendirilecek görevli bulunamıyorsa ve boş kontenjanlar var ise bu konuda İl Milli Eğitim Müdürlükleri görevli atayabileceklerdir.  
 
Şuan da mevcut yönerge de şunlara açıklık kazandırılmıştır; Başkan, gözetmen ve yedek üye kura usulü ile sınavın yapılacağı kurum tarafından belirlenmesi gerekiyor. Bu bağlam da öğretmen görevlendirme sistemi sadece sınavın yapılacağı kurumu yani okulu belirleyecektir.