Personel Alımı

Türkiye Vagon Sanayii A. Ş. Genel Müdürlüğü Lise Mezunu ve Önlisans Mezunu Şoför İle Memur Alımı Yapıyor

2019 yılı Merkezi atama tercihleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınmaya başladı. Tercihlerin 18 Temmuz 2019 tarihine kadar alınacağı açıklandı ve farklı kadrolarda istihdam sağlanacaktır.

Memur ve şoför alımı yapacak kamu kurum ve kuruluşları arasında Türkiye Vagon Sanayii A. Ş. Genel Müdürlüğü de yer almaktadır. TÜVASAŞ lise ve önlisans mezunu adaylar arasından şoför ve memur alımı yapacağını bildirdi.

TÜVASAŞ’ın Sakarya’da bulunan Merkez teşkilatında görevlendirmek üzere 1 şoför ve 1 memur alacak.

ÖSYM 2019/1 Merkezi atama tercih kılavuzu için lütfen TIKLAYINIZ

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ (MGK) hizmetli, memur, mühendis, veri hazırlama ve kontrol işletmeni (vhki) alımı başvuru şartları şu şekildedir;

Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)

18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.)

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.(Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

g) Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

h) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Bir Yorum

  1. Kamu yönetimi mezunuyum farklı kurumlarda farklı kadrolar açılmalıdır farklı kurumlarda farklı alan sınavları açılmasını bekliyoruz lütfen destek olun bizlere lütfen destek olun bizlere lütfen destek olun müfettişlik uzmanlık müsteşarlık müdürlük şube müdürlüğü oda başkanlığı genel başkanlık denetmenlik daire başkanlığı bölge müdürlüğü danışmanlık hakimlik kaymakamlık başdanışman başdenetçi gibi sınavlar açılmalıdır

  2. Kamu yönetimi mezunlarına kadro istiyoruz 2016 P35 puanımız da hesaba katılsın

  3. İlanlar çıkıyor Pendik iskura gidiyorum diyorlarki öyle bişey yok hiç yardımcı olmuyor

  4. Kamu yönetimi mezunlarına ağırlık verilmelidir kamu yönetimi mezunlarına kadro istiyoruz farklı kurumlarda farklı kadrolar açılmalıdır farklı kurumlarda farklı alan sınavları açılmasını bekliyoruz müfettişlik uzmanlık müsteşarlık müdürlük şube müdürlüğü oda başkanlığı genel başkanlık denetmenlik daire başkanlığı bölge müdürlüğü danışmanlık hakimlik kaymakamlık başdanışmanı başdenetçi gibi sınavlar açılmalıdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir