Kamu Personelleri

Çalışan Personellerin Doğum Nedeniyle Sahip Olduğu Haklarda Yapılan Değişiklikler

Bayan işçileri doğum nedeniyle kazandığı yeni/eski haklar ve önemli noktalar , bilinmesi gerekenler.

Doğum yapacak olan personele verilen yeni haklar ve bilinmesi gerekenler nelerdir?

Bayanların sahip olduğu 16 Hafalık izin süresi , 8 hafta doğum öncesi ve 8 hafta doğum sonrası olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bazı gebelik durumlarında doğumdan önce çalıştırılmayacak 8 haftalık süre 2 hafta kadar uzatılır. 

*Sağlık durumu normal seyirde olması durumunda, uzman hekim onayının alınması durumun çalışan bayan personel de çalışmak isterse doğum gerçekleşmeden önceki 3 haftaya kadar doğum yapacak şahsın çalışmasına izin verilir. Bu durum ile birlikte doğumdan önce personelin çalıştığı süre doğumdan sonraki süreye eklenir. 

*Eğer doğum yapacak işçi erken doğum yapar ise doğumdan önce kullanmadığı süreyi doğumdan sonra kullancağı süreye eklenebilir.

*Doğum yapan kişinin ölümü durumunda doğum sonrası kullanılamayan süre babaya kullandırılır. 

*Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanan kadın işçi bu süre içerisinde süt iznine ilişkin hükümlerden yararlanamaz.

*Hamilelik süresi kapsamında kontroller nedeniyle çalışana ücretli izin verilir.

*Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam zamanlı çalışmaya başlaması durumunda yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer.

* 4857 sayılı kanunun 74. maddesinin 2. fıkrası kapsamında verilen izin ( haftalık çalışma saatinin yarısı kadar/ Ücretli ) doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği verilir.