İş İlanları

Erdek Belediyesi Başkanlığı KPSS şartsız önlisans mezunu sözleşmeli memur alımı başvuru ilanı

Erdek Belediye Başkanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı İnternet sayfasından memur alımına ilişkin yeni bir ilan yayınladı. İlanda 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda sınıfı, unvan adeti, öğrenim durumu belirtilen 2 adet tam zamanlı sözleşmeli memur alımı yapılacağı belirtildi. Memur alımına ilişkin belirtilen ilanda 2 yıllık önlisans Ziraat bölümü mezunu ve 2 yıllık önlisans radyo ve televizyon programcılığı bölümü mezunu memur alımı yapılacağı vurgulandı. Peki genel başvuru şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı devlet memurları kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak

Başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak

Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet ihtilas irtikap rüşvet hırsızlık dolandırıcılık sahtecilik inancı kötüye kullanma yüz kızartıcı veya Şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve alım satımlarda fesat karıştırma devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak

GİRİŞ SINAVI VE TARİHİ

Memur alımları sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacak olup sınav tarihi 25 Temmuz 2019 saat 10:00 olarak belirlenmiştir.

Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür yetenek kavrayış ifade ve temsil kabiliyeti davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru ve atama işlemleri için istenen belgeler de gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılamaz göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir.

Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Sözlü sınav sonucu belediyemiz internet sitesinde yayınlanacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ

Adayların 19 Temmuz ile 24 Temmuz 2019 tarihleri arasında saat 16:00’a kadar Erdek Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir)

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Adaylar tarafından doldurulacak başvuru formu (müracaat esnasında doldurulacaktır) sağlık raporu (heyet raporu şartı bulunmamaktadır)

2 adet vesikalık resim

Erkek adaylar için askerlik durum gösterir belgesi

Adli sicil belgesi

İkamet kâğıdı

Sözlü mülakat sınav tarihi; 25/07/2019 saat 10:00

Yer; Erdek Belediye meclis toplantı salonu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir