İş İlanları

İŞKUR Devlet Tiyatroları kadrolu en az lise mezunu temizlik, güvenlik, Aşçı ve şoför işçi alımı başvurusu başladı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bulunan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden, merkez teşkilatı ve bölge tiyatro müdürlükleri bünyesinde görevlendirmek üzere 8 ilde kadrolu işçi alımı yapacaktır. Alımlar İŞKUR üzerinden yapılacak olup, işçi alımı ile ilgili tüm detaylar aşağıda belirtilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınladığı resmi Kadrolu işçi alım duyurusu şöyle;

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı ve bölge tiyatro müdürlükleri bünyesinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve kuruluşlarında işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik kapsamında İŞKUR aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde sürekli işçi alımı yapılacaktır.

İŞKUR Devlet Tiyatroları kadrolu en az lise mezunu temizlik, güvenlik, Aşçı ve şoför işçi alımı başvurusu başladı!

GENEL ŞARTLAR

 1. 2527 sayılı Türk soylu yabancıların Türkiye’de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine kamu özel kuruluş ve işyerlerinde çalışabilmeleri ne ilişkin kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak
 3. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar Milli savunmaya karşı suçlar devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk zimmet irtikap rüşvet hırsızlık dolandırıcılık sahtecilik güveni kötüye kullanma hileli iflas İhaleye fesat karıştırma edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak
 5. Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak
 6. Askerlik ile ilişkisi olmamak
 7. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak
 8. Her adayı İŞKUR’da yayınlanan listede bir işyeri ve bir meslek koduna başvuru yapabilecektir
 9. Ayların İŞKUR ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibari ile belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir
 10. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emeklilik yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir
 11. İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok 2 ay yolu deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesh edilecektir
 12. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

 1. Bir kurumumuz Merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere alınacak olan kapıcı kaloriferci kadroları için ön lisans düzeyindeki 2018 KPSS p93 puan türünden en az 60 puan almış olmak
 2. Aşçı kadrosu için ön lisans düzeyindeki 2018 KPSS p93 puan türünden en az 60 puan almış olmak
 3. Yer gösterici kadrosu için lisans düzeyinde 2018 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak  
 4. Temizlik, Güvenlik elemanı ve şoför (yolcu taşıma) kadroları için en az ortaöğretim lise ve dengi mezunları arasından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına Uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak etiyle açık iş sayısının 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.
 5. En az ortaöğretim mezunları arasından İŞKUR tarafından gönderilen ve talep şartlarına Uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak, açık iş sayısının 4 katına kadar asıl ve aynı sayıda yedek alan adayların var Diğeri çalışmaya engel durumun olmaması gerekmektedir.
 6. Adaylar başvuru son günü itibariyle duyuru ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak Talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir

BAŞVURU ŞEKLİ YERİ VE TARİHİ

Başvurular İŞKUR’un resmi internet sitesinden 22 Temmuz 2019 ile 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

KURA ÇEKİMLERİ

 1. İŞKUR tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların kura çekim yeri ve tarihleri daha sonra genel müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanacaktır kura çekimi noter huzurunda Merkezi elektronik ortamda yapılacaktır.
 2. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek adayı belirlenecektir belirlenen adaylar genel müdürlüğümüz www. devtiyatro.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 3. Sınav kurulunca başarı puanı en yüksek adaylardan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
 4. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine yedek Listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
 5. Sözlü sınav için belge teslim işlemleri sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların hangi belgeleri teslim edeceği belge teslim yeri tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri genel müdürlüğümüzün internet sitesinde, daha sonra ilan edilecek olup ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

 1. Bir kura çekimi sonrası belirlenen asıl adayları başvurulmuş oldukları meslek kodu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını sınav kurallarına teslim edeceklerdir. Evrak İnceleme Komisyonu tarafından teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri genel müdürlüğümüzün www. devtiyatro.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 2. Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar genel müdürlüğümüzün internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
 3. Peki İŞKUR’a kayıt nasıl yapılır?    
 4. İŞKUR’A KAYIT NASIL YAPILIR?

  İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz.

  İŞKUR’A KAYIT KOŞULLARI NELERDİR?

  İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir