Kamu Personelleri

Maliye Bakanlığı Memurların Yemek Ücretlerini Açıkladı

Resmi gazete yayımlanan açıklamaya göre kamu personelinin ödeyeceği en düşük maaş belli oldu. 2016 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak memur ve sözleşmeli personeli kapsayan yemek ücreti kapsamında fiyatların belli oldu.

Yayımlanan tebliğde alınacak asgâri yemek bedellerine ilişkin esasları belirlenmiş olduğu ile ilgili bilgilere yer verildi.

Yayımlanan tebliğ ile birlikte öğle yemeği servisinden kimler faydalanacak ve ne kadar ödenecek?

Bu tebliğ Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin aşağıdaki maddesi gereği hazırlanmıştır.

Dağıtılacak ödenek, yemek servisinden faydalanacak yetkili kurumdaki memur sayısı baz alınarak yapılır.Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır. 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun’a göre tayın bedeli verilen personel ile sözleşmeli olarak çalıştırılanların, bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımı yapılan yemek servislerinde yemek yemeleri halinde, yemek bedelinin tamamı kendilerinden alınır.

Memurlardan alınacak bedeller 15 Ocak 2016 tarihinden 14 Ocak 2017 tarihi arasını kapsamaktadır.

Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan 1,12 TL.
1100’e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 1,87 TL.
2200’e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2,29 TL.
3600’e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2,95 TL.
4800’e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,90 TL.
4800’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 4,33 TL.

Sözleşmeli personelden alınacak bedeller. 15 Ocak 2016 ile 14 Ocak 2017 tarihleri arasını kapsamaktadır.

Aylık brüt sözleşme ücretleri 2.245 TL kadar (2.245 TL dahil) olanlardan 1,34 TL.
Aylık brüt sözleşme ücretleri 3.790 TL kadar (3.790 TL dahil) olanlardan 2,29 TL.
Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.235 TL kadar (5.235 TL dahil) olanlardan 4,11 TL.
Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.235 TL üzerinde olanlardan 5,19 TL.

Yayımlanan tebliğde alınacak asgâri yemek bedellerine ilişkin esasları belirlenmiş olduğu ile ilgili bilgilere yer verildi.