Akademik Personel Alım İlanları

Batman Üniversitesi 31 Akademik Personel Alacak

Batman Üniversitesi Devlet Personel başkanlığına verdiği ilanında kendi bünyesinde çalıştırmak üzere 31 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.  
 
Batman Üniversitesi 31 akademik personel alımlarını Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarında gerçekleştirecektir.  
 
Batman Üniversitesi Profesör kadrosuna başvuru yapacak adayların; 
 
Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Batman Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Batman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek) başvuru yapacaklardır.  
 
Batman Üniversitesi Doçent kadrolarına başvuru yapacak adayların; 
 
Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Batman Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Batman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek) başvuru yapacaklardır.  
 
Batman Üniversitesi Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapacak adayların; 
 
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları programı belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora/ uzmanlık belgesi), 2 adet fotoğraf, yayın listesi, Batman Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Batman Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek) başvuru yapacaklardır.