Kamu Personeli Alım İlanları

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) KPSS Puanı İle 300 İdare Memuru Alım İlanı Yayımladı!

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından 30 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de 300 idare memuru alım ilanı yayımladı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesinde sözlü sınav ve mülakat ile 300 idare memuru alımı yapılacağı duyuruldu.

BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURU YERİ

Yayımlanan ilana yapılacak başvurular 19 Ağustos 2019 tarinind başlayacak ve 2 Eylül 2019 tarihinde sona erecektir. Başvuru yapacak adalyarın 2 Eylül 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar Ağır Ceza
Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat başvuru yapması talep ediliyor.

Ayrıca posta yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek.

ADALET BAKANLIĞI CTE PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) 300 idare memuru alımına başvuru yapacak adaylardan talep edilen başvuru şatları şu şekildedir;

Türk Vatandaşı olmak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 02/09/2019 itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS LİSANS Genel Yetenek- Genel Kültür Sınavı 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılmıştır.) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (22/07/1983 ve sonrası doğumlu olanlar),

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

2018 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

İLAN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir