Personel Alımı

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi 15 Ağustos’a kadar 45 Hemşire ve Sağlık teknikeri alımı yapacak! Peki sağlık personeli alımı başvuru şartları nelerdir?

Devlet Personeli Başkanlığı’nın resmi web sayfası üzerinden yayınlanan ilana göre İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi 45 Hemşire ve Sağlık teknikeri alımı yapacak. Toplamda 48 sağlık personeli alımı yapacağını duyuran Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi, başvuruda bulunmak isteyen adayların taşıması gerektiği nitelikleri ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’nin Sağlık Personeli Alımına ilişkin yayınladığı resmi ilam şöyle;

Üniversitemiz Hastanesinde giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden ( 45 Hemşire ve 3 Sağlık Teknikeri ) karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

*10.07.2009 tarih 5917 Sayılı Kanun’un 47. maddesi gereğince son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4B) olarak çalışmamış olması,

* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması,

* Nöbet usulü çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmaması,

* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması gerekmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi 15 Ağustos’a kadar 45 Hemşire ve Sağlık teknikeri alımı yapacak! Peki sağlık personeli alımı başvuru şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞEKLİ

Bu ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı 27.07.2019 tarihinden itibaren 15.08.2019 tarihi mesai bitimine kadar nüfus cüzdan fotokopisi, KPSS sonuç belgesi, diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi, bir fotoğraf ile birlikte Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan ekli başvuru dilekçesini doldurarak Hastanemiz İnsan Kaynakları Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

KPSS Puan sıralaması, başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde www.deu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. Kişilerin göreve başlatılabilmesi için talep edilen belgeler de www.deu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Başarılı olunduğu www.deu.edu.tr adresinde ilan edilen adayların Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması için, talep edilen belgeler ile birlikte 5 (beş) işgünü içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen başvurmaları gerekmektedir. İstenen belgeleri süresi

İçerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Asil kazananlardan gelmeyenler ile aranan şartları taşımadığı veya Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında sakınca bulunanların yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Adres: D.E.Ü. Hastanesi Başhekimliği İnciraltı / İZMİR Tel: (0 232) 412 23 20-21

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir