Ekonomi

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Bağ- Kur'luları Üzecek Gelişme

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Bağ-Kur’lular hakkında kanun teklifi verdiklerini de dile getirdi ve Bağ-Kur’a kayıt olunmayan süreçte, esnaflık yaptığını belgeledikleri durumda emekli olmalarının yolunun açılmasını talep etti.

Ömer Fethi Gürer, Aile, Çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması üzerine soru önergesini sundu. 

Gürer soru önergesinde; “Bağ-Kur kaydını yaptırmadığı halde esnaf olarak çalışmış kişilerin BAĞ-KUR kapsamına alınması talebine ilişkin” ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk soru önergesinde verdiği yanıtında ise;

“5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda “sigortalılık niteliği taşıdıkları halde bu Kanunun yürürlük tarihine kadar kayıt ve tescillerini yaptırmayanların sigortalılık hak ve yükümlülüğü bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren başlar.

Ayrıca, 02.08.2003 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 4956 sayılı Kanunun 47 nci maddesiyle 1479 sayılı Kanuna eklenen geçici 18 inci maddede;

“Bu Kanuna göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 04.10.2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri 04.10.2000 tarihinden itibaren başlar. Ancak, bu Kanuna göre zorunlu sigortalı olarak tescil edilmiş olanların sigortalılıkları, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı olarak başvurmaları ve 20.04.1982-04.10.2000 tarihleri arasındaki vergi kayıtlarım belgelemek ve belgelenen bu sürelere ilişkin olarak 49 uncu ve ek 15 inci maddelere göre hesaplanacak prim borçlarının tamamım, tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde, ödeme tarihinde bulundukları gelir basamağının yürürlükte olan prim tutarı üzerinden ödemek kaydıyla bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir” hükmüne yer verilmiştir.” dedi.

ÖMER FETHİ GÜRER’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Ömer Fethi Gürer, Bakan’ın cevabı üzerine yaptığı açıklamasında ise;

“Geriye dönük borçlanma yoluyla esnafa emeklilik yolu açılmalıdır.

Geçmişte bu konuda düzenlemeler yapılmışsa da farklı nedenlerle borçlarını ödeyemeyen esnaflar için bir kez daha bu yol açılmalı ve esnafın emekli olması için gerekli destek verilmelidir.

Bir yıllık yapılandırma süreciyle emekliliğin esnafa bir hak olarak yeniden tanınması bu mağduriyetleri giderecektir. Bu konuda vermiş olduğum Kanun Teklifi komisyonda bekliyor.

Ayrıca, esnafların ödemekte oldukları primlerin yüksekliği nedeniyle yaşadıkları sıkıntılar vardır.

Ülkemizde her kesimin artan sorunları yanında esnaflar için de yapılması gereken düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekmektedir.” dedi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir