İşkur İş İlanları

İŞKUR 26 farklı branştan KPSS Şartsız Sağlık Personeli alımı için yeni iş ilanları yayınladı! Personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bugün itibari ile e-şube kategorisinde açık iş ilanlarısayfasında yayınlanan ilanlara göre 26 farklı branştan toplamda 274 sağlık personeli alımı yapılacaktır. Sağlık personeli alımı başvuruları başlamış olup, online olarak hemen e-devlet şifresi ile başvuruda bulunmak isteyen adaylar için aşağıda linkler verilmiştir. İstenilen branştaki iş ilanını görüntülemek ve hemen başvuru yapabilmek için linkin üzerini tıklamanız yeterlidir. Peki hangi kadrolara personel alımı yapılacak?

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

5 Acil Tıp Teknisyeni, 6 Ambulans Sürücüsü, 4 Biyolog, 20 Diğer Sağlık Personeli, 2 Acil Tıp Teknisyeni, 1 İşyeri Hemşiresi, 3 Diş Hekimi, 13 Diş Hekimi Asistanı, 1 Diş Protez Yardımcı Personeli, 1 Diyaliz Teknikeri, 6 Diyetisyen (Beslenme Uzmanı), 1 Ebe, 3 Eczacı, 8 Eczacı Kalfası, 3 Eczane Hizmetleri Teknikeri, 5 Eczane İşçisi, 4 Hasta Bakımı Teknisyeni, kamupersoneli.net, 4 Hasta Danışmanı, 7 Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi, 21 Hasta Refakatçisi, 99 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı, 46 Hemşire, 1 Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı, 2 Klinik Psikolog, 9 Psikolog ve 1 Psikolog (Kreş Ve Gündüz Bakımevleri) alımı olmak üzere toplamda 274 sağlık personeli alımı yapılmaktadır.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular İŞKUR il/ilçe şube müdürlüklerine şahsen giderek veya aşağıda belirtilen linkler üzerinden online başvuru yaparak olmaktadır.

BAŞVURU TARİHİ

Başvuru tarihleri başlamış olup, her bir ilanın son başvuru tarihi farklı olmak kaydı ile 16 Ağustos’a kadar devam etmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

1 – T.C Vatandaşı olmak,

2 – 18 Yaşını doldurmuş olmak,

3 – Branşına göre değişmekle birlikte istenilen mezuniyet belgesi ve sertifikayı ibraz ediyor olmuş olmak,

4 – Emekli veya malulen emekli maaşı almıyor olmak,

5 – Toplu suçlar ve terör bağlantılı suçlara bulaşmamış olmak,

6 – Çalışmasına engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

7 – Medeni haklarını kullanabilmek ve medeni haklarından mahrum olabilecek herhangi bir hüküm altında bulunmamak,

8 – İŞKUR’da kaydı bulunmak.

Peki İŞKUR’a kayıt nasıl yapılır?

Bu sorunun cevabı aşağıda verilen linklerin altında detaylı olarak anlatılmıştır.

5 Acil Tıp Teknisyeni

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2000

6 Ambulans Sürücüsü

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=7117

4 Biyolog

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2211

20 Diğer Sağlık Personeli

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=10937

2 Acil Tıp Teknisyeni

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=45294

1 İşyeri Hemşiresi

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=7131

3 Diş Hekimi

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2735

13 Diş Hekimi Asistanı

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2734

1 Diş Protez Yardımcı Personeli

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=38793

1 Diyaliz Teknikeri

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2741

6 Diyetisyen (Beslenme Uzmanı)

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2742

1 Ebe

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2793

3 Eczacı

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2795

8 Eczacı Kalfası

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2796

3 Eczane Hizmetleri Teknikeri

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=11942

5 Eczane İşçisi

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2797

4 Hasta Bakımı Teknisyeni

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=23891

4 Hasta Danışmanı

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3111

7 Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=11365

21 Hasta Refakatçisi

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=23091

74 Hastane Personeli

https://www.kamupersoneli.net/iskur-is-ilanlari

99 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=6558

46 Hemşire

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3143

1 Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=5478

2 Klinik Psikolog 

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=5319

9 Psikolog

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3968

1 Psikolog (Kreş Ve Gündüz Bakımevleri)

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=5338

İŞKUR’A KAYIT NASIL YAPILIR?

İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz.

KAYIT KOŞULLARI

İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.

ENGELLİ KAYDI

Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerin, engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kayıplarının en az %40’ından yoksun olduklarını, 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikle belirlenen yetkili sağlık kuruluşlarının birinden alacakları engelli sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmektedir.

İnternet üzerinden engelli olarak kayıt yaptırmak isteyen kişilerin sağlık kurulu raporunu İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan engelliler normal statüde işlem görecektir. Raporlarında herhangi bir işte çalışamaz bilgisi olanların engelli kaydı alınmayacaktır. Süreli raporlarda da rapor tarihi dikkate alınarak engellilik derecesinin kalktığı tarihten itibaren iş arayan kaydı sistem tarafından otomatik olarak normale dönüştürülecek, engelliliğinin devam ettiğine dair yeni bir rapor getirilmesi halinde engelli kaydı bu rapor doğrultusunda güncellenecektir.

ESKİ HÜKÜMLÜ KAYDI

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler, eski hükümlü sayılacak olup ilgili mevzuat hükümlerinden yararlanacaktır. İnternet üzerinden eski hükümlü olarak kayıt yaptırmak isteyen kişilerin belgelerini İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan eski hükümlüler normal statüde işlem görecektir.

ÖNCELİKLİ GÖNDERME HAKKINA SAHİP OLANLARIN KAYIT İŞLEMLERİ

Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine öncelikli olarak müracaat edecek olanlar, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgelerini İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan öncelikliler normal statüde işlem görecektir.

KAYITLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE İŞLEMDEN KALDIRILMASI

Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak “İş Arama/Kayıt Durumu” menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Kurum sitesine üye olmak isteyenler “Üyelik Sözleşmesi” başlığı altında bulunan maddeleri okuduğunu ve kabul ettiğini onaylar.

İŞKUR portalına üye olan kullanıcılar, verdikleri her bilginin doğru ve geçerli olduğunu kabul eder.

Bu bilgilerden dolayı oluşabilecek sorunlardan Kurum sorumlu değildir.

Sisteme üye olurken tercih ettikleri iletişim yöntemi (Fiziki adres, e-posta veya GSM numarasına kısa mesaj servisi) ile bilgilendirileceklerdir.

Tüm bildirimlerde ve yazışmalarda üye olurken verilen iletişim bilgileri esas alınır.

Kurum gerekli gördüğü durumlar ve işlemler için bildirilen fiziki adrese gönderimde bulunabilir.

Kuruma yanlış beyan edilen iletişim bilgisinden dolayı oluşabilecek hatalardan İŞKUR sorumlu olmayacaktır.

Sisteme üye olurken kullanıcılar tarafından şifre belirlenmektedir.

Bu şifrenin gizliliği kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, şifresinin izinsiz kullanıldığını tespit etmesi durumunda Kurumu haberdar etmekle yükümlüdür.

Bu şifrenin kullanıcıdan izinli ya da izinsiz olarak kullanımından dolayı ortaya çıkacak sorunlardan Kurum sorumlu tutulamaz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir