Ekonomi

Borç İçin Kefil Olacaklara Yargıtay'dan Emsal Karar!

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından verilen emsal nitelikte karar binlerce borç kefilini ilgilendiriyor.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi içtihat metni özelliğinde emsal karara göre eşlerin birbirinden haberi olmadan bir başkasına kefil olması engellenecek.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, eşlerden birinin mahkemece verile bir ayrılık kararı olmadığı sürece ya da kanunen ayrı yaşama hakkının olmaması durumunda diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabileceğine karar verdi.

Yargıtay’ın emsal kararıyla beraber borç için kefil olacaklara yeni düzenleme yapılmış oldu.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından açıklanan kararda ise;.

“Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.

Düzenlemeye nazaran, dosya içerisinde mevcut nüfus kaydına göre taahhüt tarihinde evli olan sanığın eşinin kefalet işlemi öncesinde veya icra kefilliği sırasında rızasının alınıp alınmadığının belirtilmemesi nedeniyle geçerli bir kefalet işlemi dolayısıyla hukuken geçerli bir ödeme taahhüdü bulunmamaktadır.

Dosya içerisinde mevcut nüfus kaydına göre taahhüt tarihinde evli olan sanığın eşinin kefalet işlemi öncesinde veya icra kefilliği sırasında rızasının alınıp alınmadığının belirtilmemesi karşısında, sanığın icra kefilliğinin ve icra kefalet sözleşmesine dayanılarak verilen taahhüdün geçersiz olduğu gözetilmeden, sanıkların beraatlerine karar verilmesi gerektiği cihetle, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde, isabet görülmemiştir. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.” denildi…

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir