Askeri Personel

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) MEBS Branşlı Uzman Erbaş Atama Duyurusu Yayımlandı!

İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi web adresi; “https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris” üzerinden yayımlanan duyuruya göre MEBS branşlı uzman erbaş atama sonuçları açıklandı.

15 Ağustos 2019 tarihli duyuruya göre Seferihisar jandarma muhabere er eğitim tabur komutanlığına atanan uzman erbaş sonuçları e- devlet üzerinden sorgulanabilecektir.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ (MEBS BRANŞLI) NE DEMEKTİR?

MEBS branşı askeri bilginin iletilmesi, askeri bilginin işlenmesi ve askeri bilginin korunması ile alakalı görevlerin yapılmasını kapsamaktı.

Kısacası haberleşme ve iletişim anlamı taşıyan muhabere kelimesi Kara Kuvvetleri Komutanlığında, muhabere sınıfının başlıca görev sahalarını telaffuz etmek için kullanılmaktadır ve Bu nedenle “Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS)” olarak adlandırılmaktadır.

Türkiye’de günümüzde haberleşme, bilgi, iletim sistemlerinin yönetilmesi açısından söz konusu bu sistemlerin siber saldırılara karşı korunması muhabere sınıfının en temel görevidir.

UZMAN ERBAŞ OLMA ŞARTLARI

2019 yılında Uzman Erbaş olmak isteyenler alt kısımda yer alan şartlara dikkat edebilir. Ancak alt tarafta yer alan şartlar bir önceki uzman erbaş alımından derlenmiştir.

Yeni uzman erbaş alımı oldukça sitemizde paylaşılacaktır.

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

2- En az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

3- Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve Birlik Komutanlıklarınca düzenlenecek olan nitelik belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak,

4- Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (11 Temmuz 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

5- Müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle (01 Ocak 2019) yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),

6- Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak (hali hazırda subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitiminde olan adaylardan nasıp edilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş olmak),

7- Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

8- Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

9- Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

10- Ayrıca;

(a) Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

(b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler

tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

(c) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,

11- Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

12- Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,

13- Boy ve kilo oranları tablosunda (Tablo-1) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,

14- Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak,

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir