Sınavlar

Arabuluculuk Sınavı Başvuruları Alınmaya Başladı! 2019 Arabuluculuk Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

Adalet Bakanlığı tarafından hukukçu tarafından merakla beklenen Arabuluculuk Sınav’ı için başvuruları almaya başladı.

Arabuluculuk sınavı başvurularının elektronik ortamda e- devlet şifresi ya da elektronik imza ya da mobil imza kullanılarak yapılabilecektir.

Arabuluculuk sınavı başvuruları alınmaya başladı… 2019 arabuluculuk sınavı ne zaman yapılacak?

Arabuluculuk sınavı için başvurular UYAP Arabulucu Portalı üzerinden yapılacaktır ve Arabuluculuk sınavı için son başvuru tarihi 2 Eylül 2019 olarak açıklanmıştır.

Zorunlu arabuluculuk eğitimini tamamlayan hukuk fakültesi mezunlarının girebileceği Arabuluculuk sınavında başarılı olan 5 bin kişi arabulucu olarak istihdam edilecek.

ARABULUCULUK NEDİR?

Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir “Alternatif uyuşmazlık çözümü” (ADR) yöntemidir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir yöntemdir. Esnek ve etkili oluşu arabuluculuğun iş yaşamı, aile, okul ve hatta milletler arası uyuşmazlıklarda bile uyuşmazlığın taraflarını doğru noktada buluşturan bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olmasını sağlamıştır. Aralarındaki uyuşmazlığı, kendi istekleriyle ya da bir mahkemenin önerisi ile arabulucunun eşliğinde çözmeye karar veren taraflar, uyuşmazlık konusunu arabulucuya ileterek, tamamen tarafsız, ön yargı ve yargıdan uzak bir arabulucu eşliğinde, sorunlarını tartışma ve kendileri için en iyi çözümü, bulma fırsatı elde ederler.

ARABULUCU OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye’de arabulucu olmak isteyenlerden talep edilen şartlar şu şekildedir;

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Hukuk fakültesinden mezun olmak ya da yabancı bir hukuk fakültesini tamamladıktan sonra Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik olan derslerden sınava girerek başarı belgesi almış olmak.

3- Tam ehliyetli olmak,

4- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,5) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,6) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak Kaynak: Arabuluculuk Sınavı 2019 başvuru şartları nelerdir? 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir