Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Açıkladı: Elektrik sektörünün borcu 47 milyar dolar

Açıklamada, ayrıca bu tutarın yaklaşık 10 milyar dolar tutarındaki kısmının 2019 yılı içinde yapılandırmasının tamamlanmasının beklendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Bu kredilere ilişkin sınıflandırma ve karşılık hesaplamaları uluslararası finansal modellere ve denetime uygun bir şekilde yapılmaktadır. Kredi teminatları ve santrallerin nakit akış projeksiyonlarındaki beklentilerin farklı olması nedeniyle karşılık oranları bankalar arasında fark gösterebilmektedir. En olumsuz senaryoda dahi bu kredilerin tamamına karşılık ayrılsa bile bunun sektörün sermaye yeterlilik oranına etkisi yaklaşık yüzde 0.23 düzeyinde olacağı hesaplanmaktadır. Bu kredilerinin tamamının 3. gruba alınması halinde dahi sektörün takipteki alacaklar rasyosuna etkisi yüzde 0.22 seviyesinde kalacaktır. Diğer bir değişle, bu kredilere ilişkin en muhafazakâr şekilde hareket edilse bile etkisi oldukça sınırlı, makul ve yönetilebilir düzeydedir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir