Kamu Personeli Alım İlanları

İŞKUR tarafından MEB, MSB, DSİ, SGK ve daha birçok kamu kurumuna KPSS’siz memur-işçi alımı yapılacak! Başvuru şartları ve İŞKUR kamu ilanları iş başvurusu ekranı

Türkiye İş Kurumu tarafından bazı kamu kurumlarına memur ve işçi alımı yapılacağı duyuruldu. İŞKUR tarafından yapılan açıklamada, kamu kurumlarına toplamda 77 kamu personeli alımı yapılacağı ve alımların ilköğretim, lise, önlisans ve lisans düzeylerine olacağı ve ayrıca başvuru şartlarında KPSS şartı bulunmadığı bildirildi. Memur alımı ve işçi alımı yapan devlet kurumları arasında, Aksaray Öğretmenevi Müdürlüğü, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kalecik Öğretmenevi Ve ASO Müdürlüğü, TEMSAN, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Tarım Ve Orman Müdürlüğü, Mesleki Yeterlilik Kurumu, SGK Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ), MEB’e bağlı il müdürlükleri ve daha birçok kamu kurumu bulunmaktadır.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurularını en yakın İŞKUR şubelerinden veya ilan altında belirtilen linki tıklayarak İŞKUR’un resmi web sayfası üzerinden online olarak yapabilirsiniz. Aşağıda, memur alımı yapan kamu kurumlarına ait iş ilanları bulunmaktadır. Belirtilen linki tıkladığınızda karşınıza bu ilanların yayınlandığı sayfa gelecektir. Bu sayfada üzerinden e-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra başvuru ekranından anında kayıt oluşturabilir ve bu şekilde kura çekimlerine katılabilirsiniz.

AKSARAY ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ

2 Garson (Servis Elemanı) alım ilanı 16.09.2019

Genel Hususlar:

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde Aksaray İŞKUR İl Müdürlüğüne veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.

Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da yanlış beyanda bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. İşe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.

Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Durumlarını (kamupersoneli.net) belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralama da yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.

Evrak teslim tarihi (18 Eylül 2019) mesai bitimine kadar olup evraklarını teslim etmeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.

Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Aksaray Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünde tüm çalışanlara asgari ücret uygulanmaktadır. Başvuruda bulunanların bu ücret sistemine tabi olduklarını dikkate almalıdır

Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

B) Özel Hususlar:

İstenen belgeleri teslim edemeyen adaylar noter kura çekimine katılamayacaktır.

1- Alınacak personel devlet memuru olmayıp daimi işçi statüsünde çalıştırılacaktır. Öğretmenevleri yönergesi ve 4857 sayılı iş kanunu esas alınacaktır.

2- Sağlık açısından vardiyalı çalışmaya engel bir durum olmaması; buhar, toz ve kokuya karşı alerji, astım, bronşit durumunun bulunmaması gerekmektedir.

3- Garson (servis elemanı) için başvuracak kişilerin ortaöğretim kurumlarının ilgili bölümünden (kamupersoneli.net) mezun olmaları ve Aksaray’da ikamet etmeleri gerekmektedir.

4- Evrak teslim tarihi 18 Eylül 2019 mesai bitimine kadar olup Aksaray Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Evrak kayıt bölümüne teslim edilecektir.

Noter Kurası: 19 Eylül 2019 saat: 10:00 Aksaray Öğretmenevinde Noter Kurası Sonuç İlanı:19 Eylül 2019 Öğretmenevi web sitesinde aksarayogretmenevi.meb.k12.tr adresinde yayınlanacaktır.

Mülakat tarihi: 20 Eylül 2019 Aksaray Öğretmenevinde

Sonuçların İlanı: 20 Eylül 2019 Öğretmenevi web sitesinde aksarayogretmenevi.meb.k12.tr adresinde yayınlanacaktır.

HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

29 Temizlik Görevlisi alım ilanı 16.09.2019

Özel Hususlar:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6. Engelli sağlık kurulu raporunda en az %40 engelli olduğunu belgelemek// Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların olduğunu belgelendirmek.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük ayılığı alıyor olmamak.

8. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

10. Adayların, İŞKUR’da yayımlanan işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle, belirtilen bölümlerden mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

11. İşe alınacak işçilerin deneme süresi 30 gün olup deneme süresi içerisinde (kamupersoneli.net) başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

12. Sınava Müracaat edebilmek için Hatay İlinde en az son altı aydır ikamet ediyor olmak.

13. Adayların vardiyalı ve dönüşümlü çalışmaya engel durumlarının bulunmaması gerekmektedir.

14. Herhangi bir meslek için işe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği durumlarda, mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer iş veya alanlarda da çalıştırılabilir.

15. Adayların, başvurunun son günü itibariyle duyuru ekinde yer alan tabloda meslek pozisyonların uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

16. Bu ilanla işe alınan işçiler beş (5) yıllık süre içinde il dışı nakil talebinde bulunamazlar.

ÇALIŞMA YERİ

1- Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda

KURA İŞLEMLERİ

1- İŞKUR tarafından kura çekilişi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekiliş tarihi ve yeri daha sonra Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmî web sayfasında (hatay.meb.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.

2- Kura çekilişi, ilgili noterlikçe belirlenen yöntemle gerçekleştirilecektir. Tüm başvuru sahipleri arasından, açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl belirlenecektir.

3- Kura sonucu belirlenen adaylar, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmî web sayfasında (hatay.meb.gov.tr) duyurular bölümünde kurayı takip eden üç iş günü (kamupersoneli.net) içerisinde yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır

SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV DUYURUSU VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1- Kura sonucu belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır.

2- Sözlü sınav tarihi, yeri ve sınava girecek adayların teslim etmeleri gereken belgeler ve belge teslim tarihi Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmî web sayfasında (hatay.meb.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır

3- Sınav öncesi yapılacak belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV İŞLEMLERİ

Sözlü/uygulamalı sınav, adayların işgal edecekleri meslek pozisyonlarında ifa edecekleri görevlerle ilgili konular ve eğitim düzeylerine uygun şekilde genel kültür alanından yapılacaktır.

Sözlü/uygulamalı sınav 100 puan üzerinden, %70’i işgal edecekleri meslek pozisyonu, %30’u genel kültür olmak üzere değerlendirilecektir.

Yapılan sözlü/uygulamalı sınav sonucunda asıl ve yedek başarılı olan adaylar Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmî web sayfasında (hatay.meb.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 5 takvim günü içerisinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca 10 iş günü içerisinde değerlendirilerek (kamupersoneli.net) karara bağlanır ve itiraz edenin adresine iadeli ve taahhütlü olarak posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve adresi olmayan dilekçe, faks ile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

1- Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Hatay İl Millî Eğitim Müdürlüğüne istenilecek belgeler ve belirtilecek tarihlerde şahsen başvuracaklardır. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

2- Göreve başlayan işçilere deneme süresince asgari ücret, daha sonra taraf sendikaya üye olması halinde de toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre ödeme yapılacaktır.

3- Göreve başlamak üzere belirtilen tarihlerde başvuruda bulunmayan, göreve başladıktan sonra arşiv ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmayan, deneme süresi içinde görevden ayrılan veya hakkından feragat eden asıl adayların yerine mezkûr Yönetmelik hükümleri gereğince yedek listeden sırasıyla atama yapılacaktır.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış dahi olsa iptal edilecek. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

BAYBURT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

5 Büro İşçisi alımı en az lise mezunu 16.09.2019

GENEL ŞARTLAR

1- Türk vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

7- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8- Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyurumuz ve ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.

10- İlanın yayınlandığı tarihte herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor olmak.

11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

12- 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ de başarılı olmak ya da Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

13- İşe alınan adaylar en az beş yıl süre geçmedikçe herhangi bir nakil talebinde bulunamayacaktır.

14-Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

KURA İŞLEMLERİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı (kamupersoneli.net) sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İSTANBUL BAK. ONR. İS. K.LIĞI UMURYERİ

1 Elektrikçi (Genel) alımı13.09.2019
Mesleki Eğitimi Veren Liselerin Elektrik Tesisatları Ve Pano Montörlüğü, Elektrik- Elektronik, Elektrik, Yüksek Gerilim Sistemleri, Elektrik Tesisatçılığı, Elektrikçi Bölümü Mezunu Adaylar Başvurabilir. Lise Ve Dengi Okul Mezunu Veya İlgili Bölümlere Ait MEB Onaylı Sertifika Sahibi/Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanlar Başvurabilir.

ADAYLARIN SINAV GÜNÜ GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR:

1) Diploma

2) Nüfus cüzdanı aslı

3) TMSY olduğuna dair vatani görevini icra ettiği komutanlıktan alınan yazı

4) TMSY olduğuna dair sağlık kurulu raporu

5) Sınava gireceği mesleğe ilişkin mesleki eğitim belgesi

AKSARAY İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
1 Aşçı alımı 13.09.2019

Adaylardan yapılan seçme (kura çekimi) ve değerlendirmeler (sınav) sonucu işe başlatılacak olan kiş AŞÇI mesleğinde çalıştırılacaktır.

Başvuru yapacak adayların;

Aşçılık sertifikasına sahip ya da lise ve dengi okulların ilgili bölümlerinden mezun olması istenmektedir. (Liselerin aşçılık bölümlerinden mezun olan kişilerden sertifika istenmeyecektir.) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Alım İlanını görüntülemek ve direk başvuru linkine ulaşmak için burayı tıklayınız
 

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3 Beden İşçisi (Genel) alımı- En az ilköğretim mezunu 13.09.2019

Talep Belirli Süreli (Geçici) olup 5 ay 29 gün çalışma sürelidir. Bu talep Belirli Süreli (Geçici) olup ilçe genelinde karşılanacaktır

İŞKUR tarafından bildirilen listelerden (4 katı kadar adayı aşması halinde) Noter kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır

İşe alım süreci ve sınava ilişkin tüm duyuruları www.canakkaleayvacik.bel.tr internet adresinden takip etmeleri gerekmekte olup; adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

1 Tekstil Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, 1 Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı ve 1 İstatistikçi 13.09.2019

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

2 Büro Memuru (Genel) 13.09.2019
En az dört yıl süreli lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Maliye, Muhasebe veya Ekonometri (kamupersoneli.net) bölümlerinden mezun olmak. En az 2 yıl deneyime sahip olmak.

Yaygın olarak kullanılan bilgisayar büro yazılımlarını kullanma becerisine sahip olmak.

02/04/2008 tarihli ve 26835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşıyor olmak.

SGK ESKİŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2 Aşçı alımı 13.09.2019
Başvuru yapacak adayların aşçılık ustalık belgesi ve Milli Eğitim Bakanlığı MEB) onaylı hijyen belgesine sahip olması gerekmektedir.

Kura çekimi 19/09/2019 Pazartesi günü Arifiye Mah. Alaaddin Caddesi No:8 Odunpazarı ESKİŞEHİR adresinde bulunan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Yunus Emre Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü Zemin Kat Konferans Salonunda Saat:10.00 da yapılacak olup, belirlenen adaylar daha sonra Kurumumuz (https://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/Eskişehir) internet sitesinde ilan edilecek, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

DSİ XXI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2 Aşçı alımı 13.09.2019
Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu olmamak

Aşçılık Belgesine sahip olmak (MEB Onaylı Aşçılık Belgesi, Halk Eğitim Merkezleri tarafından verilen Aşçılık Belgesi, Aşçılık MYO Diploması)

NOT: Talebe başvuru sonucunda oluşan nihai listede adı geçen adayların belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri, DSİ XXI. Bölge Müdürlüğü kurumsal internet sayfasından (www.bolge21.dsi.gov.tr) takip edilebilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VAN ŞİŞLİ ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
1 Gıda Mühendisi alımı 16.09.2019
İSO 22000 HACCP eğitimi, İSO 9001:2015 Eğitim Sertifikası, İç Tetkikçi Eğitimi sertifikasına ve Bilgisayar sertifikasına sahip olmak (TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Onaylı)

Daha önce taşımalı yemek dağıtımında deneyim sahibi olmak

En az B sınıfı sürücü belgesine olması ve 4 yılık sürücü belgesinin sahip olmak

İSKENDERUN BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI

1 Reklam Tabelacı alımı 16.09.2019

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı teknik eğitim veren liselerin ‘Reklam Tabelacılığı’ bölümünden mezun olmak veya lise mezunu olup söz konusu bölüm ile ilgili 3308 sayılı mesleki eğitim kanununa göre ‘Ustalık Belgesi’ ne sahip olmak. Yapılacak sözlü (uygulamalı) sınavda yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip olmak. Başvuru yapılacak olan kurum çok tehlikeli sınıfta yer alan işler kapsamında olduğundan başvuru yapacak engelli adaylarda ‘NÖROLOJİ’ (Sinir Sistemi) , ‘PSİKİYATRİ’ (Zihinsel Bozukluklar , Ruh Hastalıkları) ve ‘GÖZ’ ile ilgili herhangi bir engelin bulunmaması gerekmektedir. Talebe başvuru yapan listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp (kamupersoneli.net) taşımadıklarının ilişkin olarak; eğitim durumu, öncellik durumu, mesleki ustalık belgelerini ve özürlü sağlık raporlarını İskenderun Bakım ve Onarım İstihkam Komutanlığı’na ibraz etmek zorundadırlar. Belge teslim tarihi en geç 20 Eylül 2019 saat 17:30’a kadardır. (Durumlarını belgelemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listeden çıkaracaktır) 16) Yapılacak sözlü (uygulamalı) sınav tarih, saat ve yeri daha sonra www.dzkk.tsk.tr internet sitemizden adaylara duyurulacaktır. Sınavı kazanan aday 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu 15. madde 2. fıkrası gereği çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacak işçiler yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık kurulu raporunu almadan işe başlatılmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 10/09/2019 – 16/09/2019 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

KURA İŞLEMLERİ:

Ekli listede kayıtlı meslek kolları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

KALECİK ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ

1 Aşçı alımı 13.09.2019

Başvuracak adayların Kalecik ilçesinde ikamet ediyor olması gerekmektedir.

Alınacak personel Devlet memuru olmayıp, belirli süreli işçi statüsünde çalıştırılacaktır. Mevcut yasalar dahilinde Devlet memurluğuna veya Devlet kadrolarındaki işçi statüsüne geçişi de söz konusu değildir.

Personelin çalışma saatleri idaremizce vardiya esasına göre belirlenmektedir.

Personel ihtiyaç halinde ilanı veren Kurumun diğer birimlerinde görevlendirilecektir.

Belgeler 16.09.2019- 18.09.2019 tarihlerinde saat 09:00-17:00 arasında elden teslim edilecektir.

Kura tarihi ve saati: 20.09.2019 saat 10.00

Mülakat tarihi ve saati: 20.09.2019 saat 14.00

Kura yeri: Kalecik Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Salonu

Açık iş sayısının dört katı kadar asil ve yedek adaylar Noter kurasıyla belirlenecektir.

Mülakata girmeye hak kazanan adaylara Kalecik Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü tarafından ulaşılacaktır.

TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SAN.GEN.MÜD.

1 Makine Mühendisi 13.09.2019

4 yıllık Mühendislik Fakültelerinden mezun olmak,

KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

3 Temizlik Görevlisi 13.09.2019

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son 1 yıldır ikamet ediyor olmak. (Son bir yıl içeresinde söz konusu adreste ikamet ediyor iken; askerlik, öğrenim, tedavi, vb. makul sebeplerle ayrı adreste geçen süre dikkate alınmaz)

NOT: KURA SONUÇLARI, SINAV TARİHİ VE DİĞER DUYURULAR

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünün www.kocaeli.pol.tr ve Kocaeli Valiliğinin www.kocaeli.gov.tr internet adreslerinde (kamupersoneli.net) tebligat mahiyetinde yayınlanacaktır. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaşgaldere yerleşkesi giriş kapısında liste şeklinde ilanı sağlanacaktır.

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (KAMU GRUBU)

2 Güvenlik Görevlisi, 4 Temizlik Görevlisi, 2 İnşaat Ustası, 1 Bahçıvan, 1 Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller, 1 Şoför-Yük Taşıma, 1 Isıtma ve Havalandırma Cihazı Operatörü, 1 Makam Şoförü, 1 Asansör Bakım ve Onarım Ustası (Asansör Montaj Ustası), 1 Mobilyacı, 1 Bilgisayar Teknisyeni, 1 Arşiv Destek Elemanı 13.09.2019

Tüm iş ilanlarını görüntülemek, başvuru şartlarını öğrenmek ve online başvuru yapmak için lütfen BURAYI TIKLAYINIZ (açılan sayfadan işveren türü yazan kısımdan ”kamu” seçeneğini seçip ara butonuna basınız)

İŞKUR tarafından MEB, MSB, DSİ, SGK ve daha birçok kamu kurumuna KPSS’siz memur-işçi alımı yapılacak! Başvuru şartları ve İŞKUR kamu ilanları iş başvurusu ekranı

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Bu ne kepazelik bu ne rezillik bikmadinizmi daha hep ayni il ve ilçelere işçi alımı yapmaktan.Kaldırın şu ikametgah şartı denen rezaleti hepimiz baş vuralim yazık degilmi bizlere yazık degilmi bunca insanlara. Nedir bu ikametgah şartı denen rezillik. TC i vatandaşı işsizlik den yokluktan çaresizlik den birbirini yiyor. Nerde kaldı devletin kanunen ve yasal olarak %5 eski hükümlü kontenjanı hiçbir şart olmaksızın iş imkânı sağladığı kanun hani nerde.. Editör msjimi onaylayan bu msjima cvp bekliyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir