İşkur İş İlanları

14-30 Eylül İŞKUR Temizlik iş ilanları! Okullara, Kamuya ve Kurumsal şirketlere toplam 2 bin 115 temizlik personeli alımı yapılacak!

İŞKUR, 14-30 Eylül 2019 tarihleri arasında Türkiye genelinde başta İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Konya, Kocaeli olmak üzere toplamda 62 şehirde temizlik personeli alımı yapacaktır. Alınacak personeller Türkiye İş Kurumu Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında okullara ve kamu kurumlarına ve ayrıca bazı özel kurumsal şirketlerde temizlik işlerinde görevlendirileceklerdir. Bu kapsamda İŞKUR, bugünden başlamak üzere 30 Eylül’e kadar toplamda 2 bin 115 personel alımı yapacaktır.

ÖĞRENİM ŞARTI

Kamu kurumları ve TYP kapsamında alınacak personellerin en az ilköğretim mezunu, özel kurumlara alınacak personellerin en az ilkokul mezunu olmaları gerekmektedir. Bazı temizlik iş ilanlarında, alınacak adayların en az ortaöğretim (lise ve dengi okullar) mezunu ve nitelikli olması gerektiği vurgusu belirtirken, bazı iş ilanlarında alınacak personellerin vasıfsız, en az okuryazar olmasının yeterli olduğu belirtilmiştir.

TEMİZLİK İŞ İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Aşağıda, Türkiye geneli olarak yayınlanan temizlik iş ilanlarına ait linkler bulunmaktadır. Bu linkleri kullanarak başvuru ekranına erişebilir ve buradan kamu ya da özel kurumun yayınladığı ilanın detaylarını görebilir ve e-devlet sistemi üzerinden, İŞKUR’un resmî web sayfasından online başvuru yapabilirsiniz. Diğer bir başvuru şekli ise, size en yakın İŞKUR il/ilçe şube müdürlüklerine şahsen giderek, ilgili memurdan belirttiğiniz iş ilanını gösterip başvuru kaydınızı oluşturmak. Bazı okuyucularımız, ‘’biz İŞKUR’a gittik böyle bir alım yok dediler’’ demesi üzerine biz kamupersoneli.net olarak, her yayınladığımız ilan içeriklerine başvuru linkleri veriyoruz. Bu linkler İŞKUR’un resmi web sayfasına ait linklerdir. Yani, Türkiye İş Kurumu’nun resmi internet sitesi üzerinde yer alan bir iş ilanına hiçbir memur, ‘’böyle bir alım yok’’ diyemez. Dediği taktirde, var olan iş ilanlarını sakladığı/gizlediği veyahut duyurmadığı için suç işlemiş ve görevini kötüye kullanmış sayılır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Her bir ilan içeriğinde adaylardan istenilen özel koşullar ve sunulan imkanlar farklıdır. (Sosyal haklar, Yemek-yol ücreti, servis vs.) Ama bu özel koşullardan önce adayların her hangi bir ilana başvurması için öncelikle aşağıda bulunan genel başvuru şartlarına uygun olması gerekmektedir.

1 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2 – Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

3 – İŞKUR’a kayıtlı olmuş olmak,

4 – Devlet güvenliğine karşı suç işlememiş olmak,

5 – Herhangi bir kurumdan emekli olmamak veya emekli olamaya hak kazanmamış olmak,

6 – 18 yaşını doldurmuş olmak,

7 – istenilen öğrenim ve deneyim şartlarını belgelendirebilmek,

Aşağıda, İŞKUR aracılığı ile yayınlanan temizlik iş ilanlarını belirtmeden önce kimlerin TYP kapsamında iş başvurusunda bulunabileceğini belirtmekle birlikte TYP nedir, katılım şartları, katılımcılara yapılacak ödemeler gibi konular hakkında bilgi verilmesini faydalı buluyorum. Tüm bu bilgilendirmenin altında, TYP başvuru ekranı ve temizlik iş ilanları ile ilgili linkler bulunmaktadır. Verilen linklerin üzerini tıklayın ve ve hemen başvuru kaydınızı oluşturun.

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Noter kurası yöntemi,

Liste yöntemi,

Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

Kadınlar,

35 yaş üstü bireyler,

Engelliler,

Eski hükümlüler,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

TYP’nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.

2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ‘’başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği’’ ve ‘’ADNKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP’ye katılamayacağı’’ yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.

KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?

Asgari ücret (2.020,90 TL)

Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri (1.113,14 TL)

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları

TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017’de, 01.01.2018’den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.

TYP’DE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR?

TYP’de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.

KİMLER TYP’DEN YARARLANAMAZ?

İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP’ye başvuramaz.

Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP’den de yararlanamaz.

Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye tekrar katılamaz.

TYP’DEN İKİNCİ KEZ YARARLANILABİLİR Mİ?

TYP’den programa başlandığı tarihten itibaren bir sene içinde en fazla 9 ay süreyle yararlanma imkânı bulunmaktadır. Ancak, 9 ay bittikten sonra 3 ay bekleyerek yeni bir programdan faydalanılabilmektedir.

Bir katılımcı 27.09.2017 tarihinden itibaren TYP’den en fazla 24 ay yararlanabilir.

TYP’DE İZİN SÜRESİ VE DEVAMSIZLIK HAKKI NE KADARDIR?

Katılımcıların TYP’ye devamı zorunludur.

Ancak katılımcılar, yüklenici ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ve yükleniciden onay almak şartıyla TYP süresince 14 gün ücretsiz izin kullanabilmektedirler. Ücretsiz izin kullanılan dönemde katılımcıya herhangi bir ücret ödenmez.

YÜKLENİCİ SORUMLULUKLARI

Katılım şartları ve diğer tüm şartlara ilişkin bilgi ve belge kontrolünden yüklenicinin sorumlu olduğuna ve yüklenicinin bu sorumluluğunu yerine getirmemesinden dolayı oluşabilecek her türlü fazla veya yersiz ödemenin yükleniciden yasal faizi ile birlikte tahsil edileceğine dair hüküm getirilmiştir.

Yüklenicinin katılımcılar için vergi ve sosyal güvenliğe ilişkin ödemeleri ilgili kurumlara yapmaması durumunda yükleniciye süreli ihtarda bulunulacağına, verilen süre içerisinde ilgili ödemelerin yapılmaması durumunda yüklenici kurum ile düzenlenen tüm TYP’lerin sonlandırılarak yüklenici ile otuz altı ay süreyle bu yönetmelik kapsamında kurs ve programlar düzenlenmeyeceğine ilişkin hüküm getirilmiştir.

TYP’lerde yüklenici kuruma yapılan ödemelerden yüklenici kurum gerekli ödemeleri yaptıktan sonra fazla tutar kalması halinde, söz konusu tutarın Kuruma iade edilmesi gerektiğine dair hüküm getirilmiştir.

TEMİZLİK İŞ İLANLARI BAŞVURU LİNKLERİ

Temizlik Görevlisi

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017’de, 01.01.2018’den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.

    Bu paragrafı okuyunca anladım ki, boyuna eski haberler servis ediliyor.
    Zaten her iş ilanınızı okuduğumda işkur a baktım ama hiç rastlamadım nedense.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir