Emniyet Personeli

PAEM ve POMEM 17-27 Eylül 2019'da bay/bayan 2 bin 500 polis alımı yapacak! PÖH ve komiser yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir?

Polis Akademisi Başkanlığı kendi internet sitesi üzerinden 2019 polis alımı ile ilgili yeni bir alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilana göre 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında toplamda 25. Dönem POMEM Özel Harekât branşında (PÖH) polis alımı ve 2019-2020 Eğitim – Öğretim Döneminde Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne 2 bin komiser yardımcısı alımı yapılacağı bildirildi.

Yapılan resmi duyurularda ”Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 25. Dönem POMEM Özel Harekât branşında yetiştirilmek üzere en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılacaktır”

”Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne 2019-2020 eğitim- öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 200’ü kadın,1.800’ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacaktır.” denildi. 

Adaylar, 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir. Söz konusu alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

25. DÖNEM POMEM KADIN ÖZEL HAREKAT SINAVI DUYURUSU

ÖĞRENİM ŞARTI

En az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

PÖH ALIMDA KPSS ŞARTI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının lise mezunları için KPSS P94 puan türünden en az (65), önlisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az (65), 2018 veya 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının lisans mezunları için KPSS P3 puan türünden en az (60) puan almış olmak,

Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirlenen puanların en az % 80’ini almış olmak, (lise mezunları için 2018 yılı KPSS P94 puan türünden en az (52), önlisans mezunları için 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az (52), lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılı KPSS P3 puan türünden en az (48) puan), (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır)

YAŞ ŞARTI

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınav başvurularının başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1992 ve 17 Eylül 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak)

FİZİKİ YETERLİLİK

162 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

2019-2020 EĞİTİM – ÖĞRETİM DÖNEMİNDE POLİS AMİRLERİ EĞİTİMİ MERKEZİ (PAEM) MÜDÜRLÜĞÜNE KOMİSER YARDIMCISI ADAYI ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURU DUYURUSU

ÖĞRENİM ŞARTI

Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

PAEM ÖĞRENCİ ALIMI KPSS ŞARTI

2018 ve 2019 yılı KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için en az (63,000) taban puanı almış olmak.

YAŞ ŞARTI

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak, (01/01/1990 ve sonrası doğanlar)

FİZİKİ YETERLİLİK ŞARTLARI

Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

HUKUKİ YETERLİLİK

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

Bir Yorum

 1. Yaş 31,kemik yaşım 30…yaş sınırını yeniden dunlesnsin,…yaş sınırı 33olsun, saygılarımla,arz ederim.

 2. Hani kpss en az 50 ydi insanlarin hayelleri ile oynamayin lisansta önlisansta esit puanlarla alinmali bence

 3. 10 bin alım konusunda iki görüş var: biri kasım ayında ilana çıkar ikincisi, 2020 başında.

 4. Lisans unv mezunuda onlisans ne mezunu herkes kpssye girip ter dokuyor sonucta adalet istyrz yeter artik herkes maddi gucu yettigince okumaya calisiyor bu ulkede bizde dort yillik egitimi sıkıştirilms bir sekilde iki senede okuyorz insaf ya adaletli olun az!!!

 5. Şu anda hala silah altındayım ve ben başvuru yapsam kabul olur mu lise mezunuyum KPSS ye girmedim nasıl olur

 6. Şu anda hala silah altındayım ve ben başvuru yapsam kabul olur mu lise mezunuyum KPSS ye girmedim nasıl olur

 7. Erkekler için de kpss puanı 65 olsun delikanlılarada bayanlara verilen fırsatlar verilirse mükemmel olur

 8. Poh alımında KPSS lise. Önlisans. Aynı. büyük haksızlık zaten lise mezunları ilk defa KPSS sınavı olduk bu nasıl adalet.

 9. Sayın bakanım poh alımında KPSS için hak tanıyacaktın. 50 beklerken. 65 yaptınız bumuydu güzel hak

 10. Poh alımında KPSS önlisans ile liseyi bir tutmaniz olacak iş değil lisans önlisans niye KPSS aynı değil bu nasıl oluyor biz lise lilerin hakkı yendi

 11. Lisans önlisans niye KPSS farklı oluyorda lise önlisans. aynı puanı istiyorsunuz bu çok büyük haksızlık

 12. Bu haksızlık poh KPSS önce 50 şimdi ne oldu da 65 oldu lise önlisans aynı puan bu olacak iş mi bu haksızlık bir daha oy yok

 13. Orta okul ile önlisans aynı puandan alırken lisansı niye daha düşükten alıyorsunuz bu nasıl adalet eğer hepsinde sınıflama yapılıyorsa hepsinde yapın 65-60-55 gibi ya hepsi 60- yapın 65-65 ortaokul ve önlisans 60 lisans nasıl bir eşitlik bu

 14. Orta okul ile önlisans aynı puandan alırken lisansı niye daha düşükten alıyorsunuz bu nasıl adalet eğer hepsinde sınıflama yapılıyorsa hepsinde yapın 65-60-55 gibi ya hepsi 60- yapın 65-65 ortaokul ve önlisans 60 lisans nasıl bir eşitlik bu

 15. Bakanim önlisans kpss liseyle bir olurmu lütfen 60 olsun sınır kpss erkek PÖH alımında Kpss olmadi kadinda da olmasin.

 16. Bakanim bu ilanda eşitlik yok lütfen duyun sesimizi ya hepsi 60 olsun yada 55 60 65 sıralama olsun önlisans lise ayni neden eşitmi.

 17. Pöh alımında kpss 50 liydi neden 65 yukseldi önlisans mezunuyuz neden liseyle bir tutuyorsunuz bu PÖH alımı erkeklerde kpss olmadi bayandada olmasın.

 18. Yaa neden boy şartı 1.62
  Ben 1.50 olduğum için çoğu iş başvuru şartlarına uymuyorum
  Adaletsizlik buuuu. .Kpss puanı yetiyor fazlasıyla ama boydan kaybedelim. Ohhh ne ala memleket

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir