İşkur İş İlanları

İŞKUR'dan TYP ile okullara hizmetli, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman? Başvuru tarihi ve şartlar

Tüm Türkiye’de İŞKUR aracılığı ile TYP kapsamında okullara hizmetli, temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımları yapılacaktır. Okullara alınacak personeller hakkında açıklama yapan Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Gönül Demirsu, toplum yararına çalışma programıyla ilgili kurumda Türkiye genelinde TYP kapsamında okullara personel alımı yapılacağını bildirdi. Zonguldak ili için ise;  bu yıl okullarda görevlendirilmek üzere 400 hizmetli ve 230 güvenlik görevlisinin alınacağını açıkladı. Kayıtların ne zaman başlayacağı konusunda duyurunun daha sonra yapılacağını belirten Demirsu, “Bugün itibariyle sistemimize toplum yararına programdan bir ödenek düştü, okullarda sadece çalıştırılmak üzere 400 temizlik personeli 230 da güvenlik görevlisi alınacak. Daha önce net 3 asgari ücretin aynı haneye girmesi halinde bu da ortalama 5 bin liraya tekabül ediyordu. Bunlar toplum yararına programlar (TYP)faydalanamıyordu. Bu biraz daha mağdurlarının daha fazla faydalanması açısından aşağıya çekildi. Şu anda aynı hane içerisinde 1.5 asgari ücretin üzerinde ödeme girerse bu kişiler toplum yararına programlar faydalanamayacak. Bunları biz zaten zaman zaman kapılara da asacağız ve duyuracağız.” dedi.

Türkiye genelinde şu anda tüm şehirlerde, okullanrda görevlendirmek üzere binlerce en az ilkokul mezunu temizlik personeli, hizmetli ve en az ilköğretim mezunu güvenlik görevlisi alımı yapılacak. 

Başvuru kayıtlarınızı hemen, aşağıda belirtilen linki tıklayarak, açılan TYP başvuru sayfasından yapabilirsiniz. Temizlik ve güvenlik alımları okullarla da sınırlı değil. Özel sektörlerden iş bulmak isteyen adaylar için aşağıda ayrıca İŞKUR iş ilnları linkleri verilmiştir. Linkleri kullanarak size uygun iş ilanına online başvuruda bulunabilirsiniz. 

TYP sayfasından başvurunuzu yapmak için lütfen BURAYI TIKLAYINIZ

Silahlı-silahsız güvenlik alımı yapan kurumların iş ilanlarını görmek için lütfen BURAYI TIKLAYINIZ

Temizlik Personeli alımı yapan kurumların iş ilanlarını göremek için lütfen BURAYI YIKLAYINIZ

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
 

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
 

KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.
Noter kurası yöntemi,

Liste yöntemi,

Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.
İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.
Kadınlar,

35 yaş üstü bireyler,

Engelliler,

Eski hükümlüler,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,
TYP’nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.
2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ‘’başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği’’ ve ‘’ADNKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP’ye katılamayacağı’’ yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.
 

KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?

Asgari ücret (2.020,90 TL)

Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri (1.113,14 TL)
 

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları
 

TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017’de, 01.01.2018’den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.
 

TYP’DE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR?

TYP’de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.
 

KİMLER TYP’DEN YARARLANAMAZ?

İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP’ye başvuramaz.

Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP’den de yararlanamaz.

Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye tekrar katılamaz.

TYP’DEN İKİNCİ KEZ YARARLANILABİLİR Mİ?

TYP’den programa başlandığı tarihten itibaren bir sene içinde en fazla 9 ay süreyle yararlanma imkânı bulunmaktadır. Ancak, 9 ay bittikten sonra 3 ay bekleyerek yeni bir programdan faydalanılabilmektedir.

Bir katılımcı 27.09.2017 tarihinden itibaren TYP’den en fazla 24 ay yararlanabilir.

TYP’DE İZİN SÜRESİ VE DEVAMSIZLIK HAKKI NE KADARDIR?

Katılımcıların TYP’ye devamı zorunludur.

Ancak katılımcılar, yüklenici ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ve yükleniciden onay almak şartıyla TYP süresince 14 gün ücretsiz izin kullanabilmektedirler.Ücretsiz izin kullanılan dönemde katılımcıya herhangi bir ücret ödenmez.

YÜKLENİCİ SORUMLULUKLARI

Katılım şartları ve diğer tüm şartlara ilişkin bilgi ve belge kontrolünden yüklenicinin sorumlu olduğuna ve yüklenicinin bu sorumluluğunu yerine getirmemesinden dolayı oluşabilecek her türlü fazla veya yersiz ödemenin yükleniciden yasal faizi ile birlikte tahsil edileceğine dair hüküm getirilmiştir.

Yüklenicinin katılımcılar için vergi ve sosyal güvenliğe ilişkin ödemeleri ilgili kurumlara yapmaması durumunda yükleniciye süreli ihtarda bulunulacağına, verilen süre içerisinde ilgili ödemelerin yapılmaması durumunda yüklenici kurum ile düzenlenen tüm TYP’lerin sonlandırılarak yüklenici ile otuz altı ay süreyle bu yönetmelik kapsamında kurs ve programlar düzenlenmeyeceğine ilişkin hüküm getirilmiştir.

TYP’lerde yüklenici kuruma yapılan ödemelerden yüklenici kurum gerekli ödemeleri yaptıktan sonra fazla tutar kalması halinde, söz konusu tutarın Kuruma iade edilmesi gerektiğine dair hüküm getirilmiştir.

ÖZEL GÜVENLİK ALIMI RESMİ GAZETE’DE

Resmi Gazete aracılığıyla yönetmelik yayımlayan Türkiye İş Kurumu, aktif iş gücü hizmetleri kapsamında 3 Eylül tarihinde şu maddeleri yayımlamıştı;

MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8 – (1) 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okulların güvenliğinin sağlanmasına yönelik Toplum Yararına Program düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda 65 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri ve dördüncü fıkrasında yer alan belirli bir mesleğe yönelik TYP’lerin değerlendirilmeye alınmayacağına yönelik hüküm uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Artık yorulduk gır çik daimi olsun artık Aca olcak mi olmayacak mi dıye uykularımız kaçıyor başkanimize sesleniyorum İki tane dugun yapcam iş kalmaktan korkuyorum Aca çikcakmi çikmiyacakmi dıye nolur yardım edin lütfen destek verin bır yol açin daimi olsun

 2. Ben silahlı özel GUVENLIK görevlisiyim. Okulda GUVENLIK GOREVLISI olarak çalışmak istiyorum.

 3. Geçen yıl typ programda temizlik personeli olarak çalıştım amacı kadrolu ları yatırım typ lideri köle gibi çalıştırmak adamlar akşama kadar yatıyorum 5000 Lire maaş alıyo devletten typ liler köle gibi muamele görüyor

 4. Okadar iskura muracat ettik yinede almadılar bizi nedense orasinı anlamadım niye almıyorlar 3 çocuk babasıyım bos geziyorum yardımcı olurmusunuz

 5. Okadar iskura muracat ettik yinede almadılar bizi nedense orasinı anlamadım niye almıyorlar 3 çocuk babasıyım bos geziyorum yardımcı olurmusunuz

 6. çok iyi araştırılsın. kaç tane evi arabasi olan insanlara çıkıyor kirada geliri olmayan insana çıkmıyor. iş kurdan işe giriyorum daha borç bitmeden işimiz bitiyor. bizde sözleşme istiyoruz lütfen bize de bir çözüm bulun ekmeğe ihtiyacımız var

 7. MHP TEŞKİLATIMIZIN SUNMUŞ OLDUĞU TOPLAM İNFAZDAN BEŞYIL DÜŞÜRME MADDESİ ÇIKMASINI SABIRSIZLIKLA SEVİNÇ İLE BEKLİYORUZ İNŞALLAH RAFTA KALMAZ AKPARTİ'YE MHP TEŞKİLATIMIZA SONUNA KADAR GÜVENİYORUZ DESTEKLİYORUZ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ YAKLAŞIYOR TEŞEKKÜRLER

 8. BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNDEN JİRKİ AŞİRET LİDERİ TAHİR ADIYAMAN BURADAN CUMHURBAŞKANIMIZA ÇAĞRIDA BULUNMAK İSTİYORUM CEZAEVLERİ AĞZINA KADAR FETÖCÜ MAHKUMLAR İLE DOLMUŞ TAŞMIŞ MİLLET PERİŞAN REZİL SEFALET İÇİNDE MHP TEŞKİLATIMIZIN SUNMUŞ OLDUĞU TOPLAM CEZADAN 5 YIL DÜŞÜRDÜNÜZ GEREĞİNİN YAPILMASINI SAYGILARIMIZLA ARZ EDERİM TÜRKİYE OLARAK AKPARTİ TEŞKİLATIMIZIN MHP TEŞKİLATIMIZIN YANINDAYIZ DESTEKLİYORUZ RABBİM YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN AMİN DUÂLARIM SİZİNLEPAŞAM…..

 9. ADALET BAKANIM ABDUL'HAMİT'GÜL BEY CEZAEVLERİ AĞZINA KADAR DOLMUŞ TAŞMIŞ MİLLET YERLERDE BETON ZEMİNDE SÜNGER SEREREK YATMAKTADIR PERİSANLAR TAVUK İSTİFİ GİBİ GUANTANAMO KAMPI GİBİ PERİŞAN HALDELER DEVLET BÜYÜKLERİMİZE SESLENİYORUM HAPİSLER AĞZINA KADAR FUL TAŞMIŞ REİSİM BİR ÇARE BULUNMASI LAZIM YOKSA CEZAEVLERİN'DE KAOS ÇIKMASI CEZAEVLERİ ÖLÜM ORUÇLARI BAŞLAMADAN ÖNCE ACİL OLARAK BİR ÇÖZÜM BEKLİYORUZ ANLADIĞIM KADAR MAHKUMLAR İSYAN BAYRAĞI ÇEKMESİ AN MESELESİ OLUR GEREĞİNİN YAPILMASINI SAYGILARIMIZLA ARZ EDİYORUZ İNŞALLAH RAFTA KALMAZ TÜM BASİT SUÇLARA GENEL AF VERİNİZ CEZAEVLERİ NE ÇAMAŞIR MAKİNASI VERİNİZ MAHKUMLAR VALLAHİ HEPSİ BİTLENDİLER ALERJİ OLDULAR

 10. MHP TEŞKİLATIMIZIN SUNMUŞ OLDUĞU TOPLAM İNFAZDAN BEŞYIL DÜŞÜRME MADDESİ ÇIKMASINI İSTİYORURUZ ÇIKMAZSA BİZDE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE AKPARTİ YE ASLA OY VERMEYİZ BUKADAR BASİT BİZ TÜRK MİLLETİ OLARAK ŞARTLI CEZA İNDİRİMİ BEKLİYORUZ AKPARTİ'MHP TEŞKİLATIMIZA SONUNA KADAR GÜVENİYORUZ DESTEKLİYORUZ

 11. 2 çocuk ünüversite öksürüyorum 15 Asgari ücreti geçiyor diye giremiyorum Esnaf eşi Ayda 10 bin tıkaamıyor giriyor çok oy Alırsınız

 12. aksama kadar yatan kadrolular o.rospunun cocukları… bos ver takma onları sen calıski yeter kazandıyın para halal olsun

 13. Eviliyım cocuklarım vardır kendımem iş arıyorum bu konuda bana yardımcı olunuz

 14. Belediyeler yolları boşuna kazıp trilyonları vuruyorlar yapacağınıza o paralardan 1000 kışı çalıştırın olmazmi iskurdaki köpekler adamına göre iş veriyorlar yazıklar olsun herşey parti ve paranın köpeğe olmuş iskurdakilerde

 15. Merhabalar şuradan 2 kelime yazma gereksimi duydum ülkem Türkiyem için çalıştım yönetenleri amaçım eleştirmek değil ülkemde gelir refahı yüksek toplumların büyümesidir gerçek ihtiyaç sahipleri için olmalıdır siyaset başta alt tabakadaki yönetimin ne yaptığını göremiyor bu yüzden biz çıkardık biz de ceza kesebiliriz derlerya dayın yoksa torpilin de yoktur daymız yok torpilimizde yoktur menfaatin varsa işin vardır anlayışı bir kenarda durdu hep alınaçak adaylar baştan seçiliyor madem ihtiyaç sahipleri neden seçilmiştir mesleğini kaybeden onların yüksekte olmasını sağlayan doğru adımı attıran bir vatandaşa iş yokmu ihtiyaç gerek ise muhtaçlık çözümleri mutlaka olmalıdır

 16. İdam ne zaman çıkaçak acaba içerdeki hayinler asılmazsa teröristler asılmazsa bu hayinlik bitermi

 17. Kendi mesleğindeki insanları mesleklerinde çalıştır vergilerle bağkurlarla soğutursan birde emeklilik yaşıyla Avrupa hayaliyle uğraştırır yüklersen bu gidişle esnaf kalmaz işçi açım diyenler çoğalır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir