Personel Alımı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İŞKUR Üzerinden 175 Personel Alımı Yapıyor ! En Az İlkokul Mezunu

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün resmi web adresi üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere 175 personel alımı yapılacağı ifade edildi. Peki ilana başvurular nasıl yapılacak? Kimler başvuru yapabilir? Detaylar haberimizin devamında… 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yayımladığı ilana göre ve İŞKUR kayıtlarına göre farklı illerde olmak üzere 175 kişilik kadro ile Türkiye geneli 50 şehirde silahlı güvenlik görevlisi ve Temizlik Görevlisi alımı yapacağını belirtti. Bu kapsamda 160 Güvenlik görevlisi ve 15 Temizlik Görevlisi alımı gerçekleştirilecek.

BAŞVURU DETAYLARI

Söz konusu ilana başvurular bugün itibari ile başladı ve 18 Ekim’e kadar devam edecektir. İlana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden üyelik bilgileri ile giriş yaparak İŞYERİ ÜNVANI kımına ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI yazarak ARA butonuna tıklayacaklardır. Burada çıkan ilanlara kolaylıkla başvuru yapabileceklerdir. 

ARANAN ŞARTLAR VE GENEL HUSUSLAR

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığı ile yayımlanan ilana genel husus ve şartlar şöyle belirtilmiştir:

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak. 3) Güvenlik Görevlisi meslek kolu için en az ortaöğretim mezunu (Lise ve Dengi), Temizlik Görevlisi meslek kolu için ise en az İlköğretim mezunu olmak, 

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Güvenlik Görevlisi meslek koluna başvuracaklar için ise bu şartlar yanında ayrıca 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik belgesine sahip olmak, (Sözlü sınavdan önce ibraz edecekleri belgeler arasında yer alan bu belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.) 

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Hakkında Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,

Adayların askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik durumu itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya muaf olmak.

Adaylar Türkiye İş Kurumu tarafından (İŞKUR) yayımlanan listede sadece bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

Adayların Türkiye İş Kurumu tarafından  (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim durumundan mezun olmaları gerekmektedir. 

Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamaları gerekmektedir. 

İşe alınacakların deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilecektir. 13) İşe alınma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav ve işbaşı sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. 

Temizlik Görevlisi meslek kolu için görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak, 

Güvenlik görevlisi meslek kolu için görevini silahlı özel güvenlik görevlisi olarak devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak ve bunun yanında 5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak. 

Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.

Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen unvanlardaki tercih ettikleri meslek kolunun gerektirdiği başvuru şartlarına haiz olması gerekmektedir.

Yayımlanan İlanların Detayları İçin TIKLAYIN.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir