Mevzuat

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslarında Değişiklik

19 Mart 2016 Cumartesi tarihli Resmi Gazete de yayımlanmış olan usul ve esaslar şu şekilde değiştirilmiştir.

19 Aralık 2015 tarihli ve 2005 / 9986 ( dokuz bin dokuz yüz seksen altı ) sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlükte yer alan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslar ile ilgili olan yönetmelik içerisinde yer alan 24 ‘ üncü madde içeriğinde değişiklik yapılmıştır.

Madde 24 şu şekildedir :
– Kanun ve Kanun Hükmünde kararname taslakları için düzenleyici olan etki analizi hazırlanmaktadır. Yürürlükte yer alması hali ile yıllık olan muhtemel olan etkinin 30 ( otuz ) Milyon Lira altında kalan kanun ve KHK ‘ nin taslakları için kısmi düzenleyici , etki analizi , yıllık muhtemel olan toplam etkisi 30 ( otuz ) Milyon Türk Lirası ( TL)  olan miktarın aşan kısmı için Kanun Hükmünde Kararname ve Kanun taslakları tam bir dzenleyici etkisi yapar.

Bu miktar için değişme işlemi ise Bakanlık tarafından gerekli görülür ise yine bakanlık tarafından değiştirilir.

– Düzenliyici olan etki analizi taslağı için kanun ve khk taslağı ile beraberinde 6. madde çercevesi içerisinde ilgili bakanlık ve kamu kurum kuruluşlarının kararı alınması için gönderilir. Gelen görüş cevabına göre düzenliyi olan etki analizi taslağı hazırlama işlemleri yapılır.