Kamu Personeli Alım İlanları

Kamuya KPSS'li ve KPSS Şartsız Yüzlerce Memur ve Kamu Personeli Alımı Yapılıyor

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Devlet Personel Başkanlığı ve Resmi Gazete üzerinden kamuya personel alım ilanları yayımlanıyor. Bu yayımlanan ilanlar kapsamında KPSS2li ve KPSS şartsız kamu personeli alımı yapılıyor. Peş peşe yayımlanan ilanların detaylarını kamupersoneli.net olarak okuyucularımız için haberimizin devamında derledik. Her ilan için ayrı şartlar bulunurken her ilan için ayrı ayrı başvuru detayları belirlenmiştir. Adaylar aşağıdaki genel şartlara haiz oldukları takdirde başvuru yapabileceklerdir. 

Buna göre SYDV, itfaiye eri ve Adalet Bakanlığı memur alımı yapılmaktadır. Yayımlanan ilanların detaylarını aşağıda paylaşıyoruz. 

ADALET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan kapsmaında 1300 memuru alımı yapılıyor. Buna göre Adalet Bakanlığı KPSS şartsız 1000 adli yargı hakim ve savcı adayı 200 avukatlık mesleğinden hakim ve savcı ve 100 idari yargı hakim adayı alımı yapıyor.  İlana başvurular bugün itibari ile başlıyor ve ÖSYM aracılığı ile alınacaktır. 

Adaylarda aranan şartlar ise şöyle:

Türk vatandaşı olmak,

Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1984 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak, Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1974 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,

Adlî yargı – avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak

İdarî yargı adayları için; Hukuk Fakültesi veya Hukuk Bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, Yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olanlar ile Hukuk Fakültesi dışında hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

Kamu haklarından yasaklı olmamak, e) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak

İlanın detayları için TIKLAYIN.

SYDV PERSONEL ALIMI

Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bir ilan yayımlandı ve memur alımı yapılacğaı ifade edildi. Yayımlanan ilana göre toplamda 4 memur alımı yapılacak. 

Söz konusu ilanda “Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar ve 4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca Vakfımıza tahsis edilen ve Vakfımızda boş bulunan 3(üç) adet Sosyal Yardım ve İnceleme memuru ile 1 (bir) adet Büro memuru ünvanlarında olmak üzere toplam 4(dört) adet personel alımı yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi. Bunun yanı sıra ilana başvurular 23 Ekim’de başladı ve 6 Kasım’a kadar devam edecektir.

İlanın Detayları İçin TIKLAYIN.

İTFAİYE ERİ ALIMI

Çorum Belediye Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı internet sitesi üzerinden bir ilan yayımlandı ve itfaiye eri alımı yapılacğaı ifade edildi. Yayımlanan ilanda “Çorum Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır” ifadelerine yer verildi.

İlanda adaylardan istenilen genel şartlar ise şöye:

• Türk vatandaşı olmak.

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

• Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

Detaylar İçin TIKLAYIN.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir