Genel

Erkek Memura Çocuğundan Dolayı Birçok Hak Tanınıyor

Erkek memur çocuğundan dolayı bir çok hak sahibi oluyor.

Erkek memur çalışan çocuğu olması sebebi ile mazeret izni , yarım zamanlı çalışma , refakat izni ve aylıksız izin gibi haklara sahip olmaktadır. Bu hakların  yanı sıra maddi haklarada sahiptir. Erkek memuru bu hakları eşlerin her ikisinin memur olması veya sadece eşlerden birinin memur olması durumunda farklılık olabilmektedir.

Eşi doğum yapmış olan erkek memur için mevzuat içerisinde tanınan haklar bazıları aşağıda listelenmiştir : 
– Eşi doğum yapan memur eğer ister ise 10 gün babalık izni diğer adı ile mazeret izni kullanma hakkına sahiptir.

– Eşi doğum esnasında ölmüş ya da doğumdan sonra analık izni hakkı süresi içinde eşini kaybeden  erkek memur eğer ister ise anne için belirlenmiş olan analık izni süresini  mazaret izni olarak kullanma hakkına sahip olmaktadır.

– Memur çalışanın çocuğunun evlenmesi durumunda memurun isteği ile 7 ( yedi ) gün mazeret izni kullanma hakkına sahiptir.

– Memur çalışanın çocuğunun ölümü durumunda memur çalışan ister ise 7 gün mazeret izni kullanma hakkına sahiptir.

– En az %70 oranında engelli veya devamlı hastalığı olan çocuğu var ise ancakl çocuğun evli olması koşulu ile eşinin ise  en az % 70 oranında engelli olması durumu ile hastalanmış  memur , kendi ister ise hastalık raporuna dayalı olarak bir sene içerisinde tamamını ve ya bölümler hâlinde on güne kadar bir süreyi mazeret izni olarak kullanma hakkına sahiptir.

Kamupersoneli.net