Adalet Personeli

Zabıt Katibi ne iş yapar? Zabıt Katibi maaşları ne kadar?

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Yargıtay Başkanlığı tarafından toplamda 28 tane zabıt katibi sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı.

Zabıt katibi personel alımı yapılacağının açıklanmasının ardından herkes merakla zabıt katibi maaşlarını araştırmaya başladı.

Zabıt Katibi olarak Yargıtay Başkanlığı tarafından görevlendirilecek personeller için başvuru şartları açıklandı.

Zabıt Katibi ne iş yapar? Zabıt Katibi maaşları ne kadar?

SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ BAŞVURU ŞARTLARI

a. Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.(Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Zabıt Katibi ne iş yapar? Zabıt Katibi maaşları ne kadar?

b. Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya örgün eğitim sırasında bilgisayar eğitimi aldığını ve bu dersten başarılı olduğunu belgelemek. (Bu belgeler başvuru tarihleri (09/12/2019 – 13/12/2019) arasında Başkanlığımıza elden teslim edilecek veya 03124160290 nolu fakx’a gönderilecektir. Bu tarihler arasında belgesini göndermeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.)

c. Başvurusu kabul edilen adayların tamamı, bilgisayar uygulama sınavına çağrılacaktır. 

d. Uygulama sınavının tarihi, saati ve yeri www.yargitay.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Zabıt Katibi ne iş yapar? Zabıt Katibi maaşları ne kadar?

e. Uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan, üç dakikada en az doksan kelime yazma şartı aranacaktır.

f. Doğru kelime sayısının hesabında; verilen metne sadık kalıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisinde kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. (Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının % 40 tan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.)

Zabıt Katibi ne iş yapar? Zabıt Katibi maaşları ne kadar?

g. KPSS sınavından alınan puanın % 50’si ile bilgisayar uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın % 50 sinin toplamı esas alınarak; en yüksek puandan başlanılarak, her öğrenim düzeyi için ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınavına çağrılacak olup, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

Zabıt Katibi ne iş yapar? Zabıt Katibi maaşları ne kadar?

h. Sözlü sınavı; Bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacaktır. i. Adayların aldıkları KPSS puanının % 35’i ve Uygulama sınav puanının % 35’i ile sözlü sınav puanının % 30’u esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucunda, nihai başarı listesi belirlenecektir.

Zabıt Katibi ne iş yapar? Zabıt Katibi maaşları ne kadar?

ZABIT KATİBİ MAAŞI NE KADAR?

Ayrıca Yargıtay başkanlığında çalışacak zabıt katibi olarak çalışacakların alacakları maaşlar da açıklandı. Yapılan açıklamaya göre zabıt katibi maaşları ise şöyle:

Zabıt Katibi ne iş yapar? Zabıt Katibi maaşları ne kadar?

En az lise mezunu Zabıt Katibi maaşları şöyle: 

5 yıldan az görev yapan zabıt katibi maaşı 3 bin 051,29 

Zabıt Katibi ne iş yapar? Zabıt Katibi maaşları ne kadar?
5-10 yıl arasında görev yapan zabıt katibi maaşı 3 bin 140,79 

Zabıt Katibi ne iş yapar? Zabıt Katibi maaşları ne kadar?
10-15 yıl arasında görev yapan zabıt katibi maaşı 3 bin 229,81

Zabıt Katibi ne iş yapar? Zabıt Katibi maaşları ne kadar?
15-20 yıl arasında görev yapan zabıt katibi maaşı 3 bin 343,11

Zabıt Katibi ne iş yapar? Zabıt Katibi maaşları ne kadar?
20 yıldan daha fazla görev yapan zabıt katibi maaşı 3 bin 521,36

Zabıt Katibi ne iş yapar? Zabıt Katibi maaşları ne kadar?

En az yükseköğretim ve lisans mezunu Zabıt Katibi maaşları ise şöyle: 

5 yıldan az görev yapan zabıt katibi maaşır 3 bin 110,81

Zabıt Katibi ne iş yapar? Zabıt Katibi maaşları ne kadar?
5-10 yıl arasında görev yapan zabıt katibi maaşı 3 bin 244,70

Zabıt Katibi ne iş yapar? Zabıt Katibi maaşları ne kadar?
10-15 yıl arasında görev yapan zabıt katibi maaşı 3 bin 372,52

Zabıt Katibi ne iş yapar? Zabıt Katibi maaşları ne kadar?
15-20 yıl arasında görev yapan zabıt katibi maaşı 3 bin 505,18

Zabıt Katibi ne iş yapar? Zabıt Katibi maaşları ne kadar?
20 yıldan daha fazla görev yapan zabıt katibi maaşı 3 bin 654,69

ZABIT KATİBİ NE İŞ YAPAR?

Zabıt katibi olarak görev yapacak olanlar arasında yeni başlayan katipler kurumda bazı belgelerin arşivlenmesini sağlar. Ayrıca şu görevleri yerine getirirler:

Zabıt Katibi ne iş yapar? Zabıt Katibi maaşları ne kadar?

Zabıt katiplerinin başlıca görevleri şunlardır:

– İş bölümüne göre kendisine verilen işleri biriktirmeden zamanında yapmak.

– Dosyaları ve evrakı zamanında kaydetmek.

– Yargılaması devam eden dosyaları eksiksiz ve düzenli bir şekilde muhafaza etmek.

Zabıt Katibi ne iş yapar? Zabıt Katibi maaşları ne kadar?

– Başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcısının uygun göreceği evrakın havalesini yapmak.

– Müzekkereleri yazarak, takip ve tekid işlemlerini yapmak.

– Duruşma ve keşif işlemlerinde hazır bulunarak tutanağı yazmak ve imzalamak.

– Cumhuriyet başsavcılığı işlemleri ile daire ara kararlarının gereğini yapmak.

Zabıt Katibi ne iş yapar? Zabıt Katibi maaşları ne kadar?

– Karar ve tutanakları başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcısının bildirdiği şekilde dikkat ve itina ile yazarak imzalamak.

– Fizikî olarak bilirkişilere teslimi gereken dosyalarla ilgili işlemleri yapmak.

– Her türlü tebligat evrakını hazırlamak.

Zabıt Katibi ne iş yapar? Zabıt Katibi maaşları ne kadar?

– Dizi pusulası düzenlemek.

– Dosya incelenmesine nezaret etmek ve dosya inceleme tutanağını düzenlemek.

– İşi biten dosyaları arşive kaldırtmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir