Genel

Memur Mesai Saatleri İçerisinde Odasının Kapısını Kilitleyebilir mi?

Bir Devlet hastanesinde görevini devam ettiren bir diyetisyen mesai saatleri içerisinde oda kapısını kilitlemesi sebebi ise gelmiş olan hasta diyetisyene ulaşma fırsatı olmamıştır. Hastanın doktora kapısının kilitli olması sebebi ile ulaşamadığını idareye ileten vatandaşın şikayeti üzerine öncelik olarak telefon edilmiş sonrasında ise kapının ikinci kez çalınması durumunda kapı açılmıştır.

Bu yaşanan durum sonrasında açılmış olan duruşma sonucunda diyetisyen ile ilgili ” Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak, ” fiilini yapmasından dolayı diyetisyene uyarı cezası verilmiştir.

Bu durum ile ilgili danıştay kararı ise şu şekildedir :

” İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilmiş olan kararlar için temyiz yolu ile inceleme işlemi sonrasında bozulmaları 2577 ( iki bin beş yüz yetmiş yedi ) sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu içerisinde yer alan 49. madde içeriğince belirtilen sebeblerden birine denk gelinmesi durumunda mümkün olmaktadır.

İdare mahkemeleri tarafından verilen karar ve dayandığı gerekce sebebi hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir neden bulunmadığı için temyiz isteminin reddi ile anılmış olan kararın onanması durumu , temyiz giderlerinin istemde bulunulan üzerinde bırakılması durumuna ve bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilme durumu olması üzerine 28 Ocak 2016 Perşembe tarihinde oybirliği ile karar alındı. ” olarak danıştay karar almıştır.

Kamupersoneli.net