Askeri Personel

Polis Memurunun Ek Göstergesi Değişiyor Mu ?

Polis Memuru kadro değiştirmesi sonrasında polis memur için ek gösterge değişme durumu oluyor mu ?

Polis Memuru kadrosu içerisinde görev yapan Devlet memurları , Emniyet Hizmetleri Sınıfı haricinde  hizmet sınıflarına ait olankadrolara nakil olarak atanma gerçekleştirdikleri durumunda , Polis Memuru olarak yararlanmış oldukları ek gösterge için düşüş ve ya yükseliş ile karşı karşıya kalacaklar. 
Emniyet Hizmetleri Sınıfı haricinde yer alan hizmet sınıfları içerisinde dahil olan kadrolara ataması yapılan Polis Memurları için  ek gösterge durumunda karşılaşabilecekleri durumlar şöyledir :

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu içerisinde yer alan 43/B maddesi içinde  “… Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf … görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.” bilgisi yer almaktadır.

Yapılmış olan bu düzenlemeye göre, başka bir kadroda görev alan Polis Memurunun atanmış olduğu kadronun derecesi ilk dört derece içerisinden birinde ise ve bu derece için belirlenmiş olan ek gösterge için kazanılmış olan hak aylık derecesi dikkate alınarak Polis Memuru için belirlenmiş olan ek göstergeye göre  daha düşük bir durumda ise ilgililer ile ilgili kazanılmış olan hak aylıklarına göre geçerli olan Polis Memurları için uygulanan ek gösterge uygulanmaktadır.

Başka bir unvana ait ilk dört dereceli kadro içerisine atanmış olan ve atandığı kadronun ek göstergesi kazanılmış olan hak aylığı itibari ile Polis Memuru olarak alabileceği ek gösterge hakkında yüksek olan ek gösterge uygulaması yapılacaktır.

Polis Memuru olarak görevini devam ettiren başka bir unvana ait ilk dört derece haricinde yer alan kadrolara atanması durumunda, atanmış olduğu unvanda kazanılan hak aylık derecesi ile eşit olacak şekilde belirlenmiş olan ek gösterge den faydalanacaklar.

Kamupersoneli.net