İşkur İş İlanları

İl Milli Eğitim Müdürlüğü engelli ve engelsiz lise, önlisans ve lisans mezunu KPSS’siz personel alımı yapacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 27 Aralık 2019 tarihinde Bolu il Milli Eğitim Müdürlüğünün personel alım ilanını yayınladı. Yayınlanan ilana göre il Milli Eğitim Müdürlüğü, 27-31 Aralık 2019 tarihleri arasında Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü aracılığı ile 1 engelsiz ve 7 engelli olmak üzere 8 büro personeli ve 2 vasıfsız işçi alımı yapacaktır. Toplamda KPSS’siz 10 personel alımı yapılacak olup, büro personeli alımı için başvuruda bulunmak isteyen adayların önlisans ve lisans mezunu, vasıfsız beden işçisi alımı için ise lise mezunu öğrenim düzeyi istenmektedir.

İŞ Başvurusunda bulunmak isteyen adayların öncelikli olarak İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları ve aşağıda belirtilen hususların kendilerine uygun olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,

2.18 yaşını tamamlamış, 40 yaşından gün almamış olmak,

3.Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Başvuru sahibi kurumun özel kanunlarında yer alan koşullarını taşımak,

5.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak,

6.İlgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan “engelliler için sağlık kurulu raporu” bulunmak,

(Engelli: Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenenleri, ifade eder.)

7. Sözlü sınav tarihi, yeri ve işe alım süreci ile ilgili tüm duyurular Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sayfasında ilan edilecek olup, ayrıca yazılı vb. tebligat yapılmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir