Ekonomi

Türkiye Kredi Kartı Borcuna Sadık

IMF ( Uluslararası Para Fonu ) tarafından açıklanmış olan veriler incelendiğinde 2015 yılında kredilerin takibe dönüşüm oranı dikkate alındığında Yunanistan yüzde 34,3 ile en yüksek olan ülke olarak yer aldı. Türkiye ise % 3,1 oranı ile  birçok ülke ile karşılaştırıldığında iyi durumda.

Batık kredilerin toplam kredilere olan oranı ekonomik krizin etkilerinin devam ettiği Yunanistan listenin en üstünde yer alırken bireylerin ve kurumların ödeme yönünde kabiliyetini ortaya çıkarak gösterge içerisinde Türkiye %  3,1 ile ülkeler karşılaştırıldığında daha iyi konum gözüküyor. Oranı yüksek olan ülkelere göre iyi , oranı düşük olan ülkelere göre bakıldığı zaman kötü durumdayız.

BDDK ( Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ) ve IMF ( Uluslararası Para Fonu ) ‘nin 2015 yılı verilerinde yer alan bilgiler incelendiğinde kredilerin takibe dönüşüm oranlarında Yunanistan % 34,3 oranı ile listenin en üst sırasına adını yazdırmış durumda.

Yunanistan’ ın  % 34,3 oranını % 19 oranı ile Ukranya , % 15,6 oranı ile Macaristan, % 15,3 oranı ile Romanya takip ediyor , takipte yer alan kredilerin toplam krediler içerisinde olan payı Portekiz’ de % 11,2 oranında oldu.

Başka bir açıdan bakıldığında tasarruf oranlarının milli gelir oranı açısından bakıldığında dünyada ilk sıralar içerisinde Çin yer almaktadır. ,Çin kredilerin takibe dönüşüm oranı en düşük ülke olarak kayıtlar içerisinde yer aldı. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ABD ise % 2 oranında listede yerini aldı.

Kamupersoneli.net