Sağlık Personeli

Kamuya 101 Sağlık Personeli Alımı

İnönü Üniversitesi 657 Devlet Memurları Kanunu kapsamında sözleşmeli personel istihdam etmek üzere 101 adetlik bir alım için ilana çıktı. Bu ilan kapsamında yazılı veya sözlü sınav yapılmayacağı duyuruldu.

Alımın yalnızca KPSS B Grubu puan sıralaması esas alınarak yapılacağı açıklandı.

Sıralama KPSS puanı ile yapılacak olup sıralamaya girenlerin bir katı kadar yedek aday belirlenecek.

Şayet aranan kriterlere uygun olmadığı anlaşılan ya da başvuru yapmayan aday olursa seçimin yedek adaylar arasından yapılacağı duyuruldu.

İlana başvurular en son 24 Ocak 2020 tarihinde son bulacak.

Adaylarda Aranan Kriterler

1. 657 sayılı Kanunun şartlarını taşımak

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

4. 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

Başvuruda İstenilen Belgeler

1. Başvuru Dilekçesi

2. Özgeçmiş

3. 1 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak)

4. E-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı

5. Nüfus cüzdanı fotokopisi

6. KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacak)

7. Adli Sicil Kaydı

Sonuçların Açıklanması

Yerleştirme sonuçları son başvuru tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde www.inonu.edu.tr adresinde ilan edileceği duyuruldu.

Kamuya 101 Sağlık Personeli Alımı

Başvuru İçin Linki Tıklayınız…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir