Kamu Personeli Alım İlanları

Kamuya 91 hemşire ve 10 sağlık teknikeri alımı yapılacak!

Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi, Devlet Personel Başkanlığı (DPB)’nin resmi internet üzerinden yeni bir personel alım ilanı yayınladı. 13 Ocak 2020 tarihli yayınlanan ilana göre İnönü üniversitesi lisans mezunu 91 hemşire ve en az önlisans mezunu 10 sağlık teknikeri alımı yapacak.

Alınacak personeller kamu bünyesinde daimi olarak memur statüsünde istihdam edilecek olup, son başvuru tarihi 24 Ocak 2020’dir. Üniversite Rektörlüğü tarafından yayınlanan resmi açıklama şöyle;

28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2018 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 1(bir) katı kadar yedek kadro belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

ÖĞRENİM ŞARTI

1 – Hemşirelik Alımı İçin;

Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.

2 – Sağlık Teknikeri Alımı İçin;

Yükseköğretim kurumlarının Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri, Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programından birinden mezun olmak.

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

1.657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3.Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

4.657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

5.Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI

İlan Tarihi : 13/01/2020

Başvuru Bitiş Tarihi : 24/01/2020

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi

2. Özgeçmiş

3. 1 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olacaktır)

4. E-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı

5. Nüfus cüzdanı fotokopisi

6. KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)

7. Adli Sicil Kaydı Başvurular personelilan.inonu.edu.tr adresinden online yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Yerleştirme sonuçları son başvuru tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde www.inonu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. İlan tebligat mahiyetinde olup, başvurusu kabul edilip kazanan ve kazanamayan adaylar kurum web sitesinde duyurulacaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir