İşkur İş İlanları

İŞKUR İle Üniversiteye Engelli Personel Alınacak

Diyarbakır ilinde yer alan Dicle Üniversitesine personel alımı yapılacak. Başvuruların İŞKUR internet sitesinden online olarak gerçekleşeceği duyuruldu. Yapılan ilana erkek ve kadın adayların başvurulabileceği bildirildi. Alınacak personel sayısının 10 olarak açıklandığı ilanda en az ilkokul mezuniyet durumu aranmaktadır. Kamuda memur statüsünde çalışacak adayların en geç 20 Ocak 2020 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Engelli adaylar arasında yapılacak kura ile personel seçimi gerçekleştirilecektir.

Alınacak personeller temizlik görevlisi olarak istihdam edilecektir.

Başvuracak adayların kurum tarafından tercihen Diyarbakır merkez ve ilçelerinde ikamet ediyor şartı aradığı açıklandı.

Aranan Diğer Şartlar:

-18 yaşını doldurmuş olmak

-En az İlkokul en çok Lise mezunu olmak.

-Engelli sağlık kurulu raporunda en az %40 engelli olduğunu belgelemek.

Kura İşlemi, Kura Tarihi, Yeri Ve Sonuçların Açıklanması

İŞKUR tarafından Nihai Liste ile Dicle Üniversitesine bildirilen başvurular arasından ilan edilen her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir.

Kura işleminin 31/01/ 2020 tarihinde saat 09:30.’da Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda başvuruda bulunan adaylara Dicle Üniversitesinin internet sitesinde ayrıca duyurulacaktır.

Kura sonucu belirlenen adaylar kurumun internet sitesinde (www.dicle.edu.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura İşlemi Sonucunda Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Asıl Adaylardan İstenen Belgelerin Teslim Tarihi Ve Yeri

Noter kurası sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri kurumun (www.dicle.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adayların istenilen belgeleri kurum tarafından belirlenen tarih aralığında teslim etmeleri gerekmektedir.

İŞKUR İle Üniversiteye Engelli Personel Alınacak

Sınav Tarihi Ve Yeri

Noter kurası sonucunda belirlenen adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesi gereğince Üniversitemizce sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

Sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi kurumun www.dicle.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü Sınav, Sözlü Sınav Sonuçlarının Açıklanması;

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17’nci maddesinin 1’inci fıkrasına göre noter kurası sonucu belirlenen adaylara sözlü sınav yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınavda tüm adaylar Sınav kurulunca 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Ancak, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular kurumun (www.dicle.edu.tr) internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Göreve Başlama İşlemleri

Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş ilanı sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır. Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılacaktır.

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri tazminatsız feshedilecektir.

Kura Yeri ve Saati

Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi

Kura tarihi: 31.01.2020

Kura Saati: Öğleden Önce (09:00 – 12:00)

Çalışma Adresi

KITILBIL MAHALLESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
21280 SUR
DİYARBAKIR

İletişim:
04122411000

Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR internet sayfası üzerinden “AÇIK İŞLER” sekmesine tıklayarak işyeri türü olarak “KAMU” yazmak suretiyle iş ilanı numarası bölümüne (00005356363) girerek ilana doğrudan ulaşabilirler.

Başvuru linki için tıklayınız…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir