Personel Alımı

Kamu Üniversitesine KPSS Şartsız Yazılımcı ve Destek Personel Alınacak

İzmir ilindeki yer alan bir kamu üniversitesi olan Katip Çelebi Üniversitesi’ne yazılımcı ve destek personel olarak istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak. Sınav için başvuruların en son tarihi 14 Şubat 2020 olarak açıklandı. Sözleşmeli olarak çalışacak personel için KPSS sıralamasına göre belirlenecek olan adaylar arasında yazılı sınav uygulaması yapılacak. Buradaki KPSS şartı olmaksızın puanı olan adayların puanları, olmayanların ise 70 puan baz alınarak adaylar sıralamaya konulacak.

ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır.

Kamu Üniversitesine KPSS Şartsız Yazılımcı ve Destek Personel Alınacak

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun

olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir)

e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

g) Süresi içinde başvurmak.

YAZILIM TAKIM LİDERİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1. Proje kapsamında ihtiyaçlara göre yazılım mimarisi oluşturma ve yönetme tecrübesine sahip olmalı ve belgelendirebilmelidir.

2. Gereksinimleri belirleyebilmeli, ihtiyaç analizi yapabilmeli ve bu doğrultuda donanım ve yazılım teknolojileri hakkında kararlar alabilmelidir.

3. Yazılım geliştirme metodolojilerine hakim olmalı, bu bilgileri yazılım geliştirme süreçlerine dahil edebilmelidir.

4. Çok katmanlı yazılım mimarisine göre proje oluşturabilmelidir.

5. Nesne tabanlı programlamanın mantığını kavramış ve bu doğrultuda uygun kodlama yöntemlerini seçebilmelidir.

6. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.

7. Hata ayıklama ve hata kayıtlarını tutma konusunda çözüm önerileri getirebilmelidir.

8. .Net Core ve Web Api teknolojilerine hakim olmalıdır.

9. Vue.js veya React.Js kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmak.

10. Microsoft SQL ve NoSQL veritabanları hakkında ileri derecede bilgi sahibi olmalıdır.

11. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.

12. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerine hakim olmalıdır.

13. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

14. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

15. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.

16. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmalıdır.

17. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.

18. İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır.

19. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

KIDEMLİ YAZILIMCI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.

2. .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.

3. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.),

4. .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.

5. HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve geliştirme yapabilmelidir.

6. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.

7. Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır.

8. T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır.

9. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.

10. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.

11. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.

12. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.

14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı ya da askerlik ile ilişiği olmamalıdır.

15. Vue.js veya React.Js kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmak.

16. İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır.

17. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

TECRÜBELİ YAZILIMCI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.

2. .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.

3. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.)

4. .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.

5. HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve geliştirme yapabilmelidir.

6. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.

7. Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır.

8. T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır.

9. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.

10. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.

11. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.

12. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.

14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.

15. İlgili alanda en az 3 yıl tecrübeli olmalıdır. 16. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

TECRÜBELİ SİSTEM YÖNETİCİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1. Sunucu sanallaştırma teknolojilerinde (Microsoft Hyper-V, VMware, OpenStack vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.

2. Fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.

3. Veri depolama sistemlerinde (IBM, NetApp, EMC vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.

4. Veri yedekleme sistemlerinde (EMC Avamar, Veeam Backup vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.

5. SAN sistemleri için kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.

6. Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25 ve üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmalıdır.

7. Linux sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, NFS, CA servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmalıdır.

8. Linux sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (puppet, ansible, zabbix vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme gerçekleştirmiş olmalıdır.

9. Linux işletim sistemi için betik dili (bash, csh, vb.) kullanmış olmalıdır.

10. Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmalıdır.

11. Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde Active Directory, WSUS, CIFS servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmalıdır.

12. Microsoft Windows sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (SCOM vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme gerçekleştirmiş olmalıdır.

13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.

14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.

15. İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır.

16. Üniversite bilişim altyapısı sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

DOKÜMANTASYON, EĞİTİM VE DESTEK PERSONELİ İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

1. Çevik prensiplerine adapte olarak yazılım geliştirme sürecinde görev almış olmalıdır.

2. İş talepleri doğrultusunda iş süreçleri tasarımı, fonksiyonel ve teknik analiz yapmış olmalıdır.

3. İş birimleri ve yazılım geliştirme ekipleri ile iş taleplerinin ve fonksiyonel gereksinimlerin karşılanmasına yönelik koordinasyonun sağlamış olmalıdır.

4. Geliştirilen uygulamaların fonksiyonel testlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcı kabul testlerinin koordine etmiş olmalıdır.

5. İş akışı süreçlerinde tecrübe sahibi olmalıdır ve UML diyagramlarla modelleme yapabilmelidir.

 6. Teknolojik gelişmeleri takip ederek yeni iş uygulamaları, yazılım geliştirme araçları ve yöntemleri hakkında kendini ve çalışma şeklini yenileyebilmelidir.

7. Proje ile ilgili her türlü statü, risk ve değişiklikleri takip ederek ilgili raporlama ve bilgilendirmeleri gerçekleştirebilmelidir.

8. Projelerin analizi, tasarımı ve test aşamalarının her birinde tecrübe sahibi olmalıdır.

9. Proje yönetim standartları çerçevesinde gerekli proje dokümantasyonunu zamanında ve kaliteli olarak oluşturabilmelidir.

10. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.

11. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.

12. İlgili alanda en az 3 yıl tecrübeli olmalıdır.

13. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

SINAV KONULARI TABLODA YER ALMAKTADIR:

Kamu Üniversitesine KPSS Şartsız Yazılımcı ve Destek Personel Alınacak

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Başvurular 16.01.2020 ile 14.02.2020 tarihleri arasında ikcu.edu.tr veya personel.ikcu.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu”nun çıktısını alarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 14.02.2020 tarihi mesai bitimine kadar İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi No:33/2 Balatçık Çiğli İZMİR, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası 1. Kat) adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. (Belgelerin aslı ibraz edildiği takdirde suretler Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanacaktır).

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1. Fotoğraflı Başvuru Formu,

2. Özgeçmiş,

3. Onaylı Mezuniyet Belgesi (Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da fotokopisi (Fotokopiler aslı görülerek teslim alınır). QR kodunu içeren E-Devlet çıktısı kabul edilir.)

4. Mesleki Çalışma Sürelerini gösteren belgeler (SGK Hizmet Dökümü, QR kodunu içeren E-Devlet çıktısı kabul edilir)

5. Mesleki Tecrübe Şartını gösteren belgeler (Çalışma Belgesi) (Özel sektör tecrübeliler için yaptığı işin detaylı anlatır imzalı kaşeli onaylı belge)

6. En az iki programlama dilini bildiğini gösteren belgeler (Yazılım dilinin açık olarak belirtildiği transkript ya da yazılım dilinin açık olarak belirtildiği ders içeriği belgesi ya da yazılım dillerinin açık olarak belirtildiği kaşeli ve imzalı çalışma belgesi)

7. Varsa KPSS Sonuç Belgesi,

8. Varsa Yabancı Dil Belgesi

9. Adli sicil belgesi (Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır. QR kodunu içeren E-Devlet çıktısı kabul edilir.)

10.Erkek Adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmadığına ilişkin belge (QR kodunu içeren E-Devlet çıktısı kabul edilir.)

ÜCRETLENDİRME

Kamu Üniversitesine KPSS Şartsız Yazılımcı ve Destek Personel Alınacak

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 02.03.2020 tarihinde saat 13:30’da İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde (Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi No:33/2 Balatçık Çiğli İZMİR, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası 1. Kat) yapılacaktır.

SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı sınav sonucunda başarılı olanlar, 06.03.2020 tarihinde personel.ikcu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Detaylı BİLGİ İÇİN İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir