Mevzuat

Karatay ÜniversiteSİ Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

KTO Karatay Üniversite Eğitim – Öğretimi ve Sınav Yönetmeliği içerisinde değişiklik yaptı.
Yönetmelik içerisinde yapılan değişiklik için amaç ve kapsam aşağıda açıklanmıştır.

– Birinci Madde içerisinde yönetmeliğin amacı yer almaktadır. KTO Karatay Üniversitesinin Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri haricinde , fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları için eğitim-öğretim ve sınavları ile ilgili hükümlerde değişiklik olmuştur.

Yapılmış olan bu yönetmelik içerisinde KTO Karatay Üniversitesinin Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri haricinde olan  fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları için eğitim-öğretim ve sınavları ile ilgili esaslar açıklanmaktadır.

Yapılan değişiklik için dayanak şu şekildedir :
Yapılmış olan yönetmelik, 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı olan Yükseköğretim Kanunu içerisinde yer alan 14 üncü ve 44 üncü maddeleri dikkate alınarak yeniden düzenleme yapılmıştır.

Karar içerisinde yer alan tanımlardan bazıları şöyledir.

a) İlgili kurulun açılımı : KTO Karatay Üniversitesine bağlı olan fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurullarını bahsetmektedir.
b) İlgili yönetim kurulu : KTO Karatay Üniversitesine bağlı olan fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının yönetim kurullarını kapsamaktadır.
c) Kayıt yenilemeyen öğrenci/ pasif öğrenci: belirlenmiş süre içerisinde öğrenim ücretini ödemediği için ders kaydı yenileme işlemi yapılmayan öğrencidir.